Bergen op Zoom

Triple A-zorg, een jonge lokale hulpverlenings­organisatie voor volwassenen

Marieke Boot Marieke Boot

A.A.A.-zorg, misschien heb je er wel eens van gehoord. Triple A-zorg is een hulpverleningsorganisatie werkzaam in de gemeente Tholen, Bergen op Zoom en Roosendaal. Zij geven ondersteuning aan kwetsbare volwassenen. Het doel: de cliënt zich weer mens te laten voelen.

De oprichter van de organisatie, Mohamed Assiedi, heeft jarenlang in de maatschappelijke opvang gewerkt. Met een berg ervaring heeft hij op een gegeven moment besloten om zelf een hulporganisatie op te starten voor cliënten in de omgeving van Bergen op Zoom, Roosendaal en Tholen. Dat is inmiddels vier jaar geleden. Ze werken op een actieve manier, gaan veelal langs bij de cliënt om zo hun hulp en diensten aan te bieden. De mensen die hulp nodig hebben, ervaren vaak problemen op meerdere leefgebieden. Dit kan onder andere dakloosheid, verslaving en veroorzaken van overlast zijn.

Aanmeldingen vanuit verschillende hoeken

“Het is mogelijk dat iemand zelf aanklopt bij Triple A-zorg,” zegt Ronald Verduin, medewerker bij Triple A. “Ketenpartners waar een samenwerking mee is, geven ook aan dat het soms beter is als een cliënt ondersteuning krijgt vanuit Triple A-zorg. Denk aan Woningcorporatie Stadlander, Alwel, Mooiland en andere instanties voor hulpverlening. Ook bemoeizorg hoort hier bij. Bij bemoeizorg probeert een hulpverlener iemand over te halen zorg te accepteren, omdat de zorg hard nodig is. Verwijzingen vanuit de politie en de gemeente komen ook voor. Vervolgens kijken ze samen welke zorg passend is.”

Gevarieerde dagbesteding

De insteek van Triple A-zorg is om mensen te helpen en te begeleiden, zodanig dat ze hun leven weer op de rit krijgen. “Daar zijn een aantal manieren voor, in de vorm van dagbesteding,” vertelt Verduin vol enthousiasme. “Samen koken en eten helpt om te verbinden, cliënten met verschillende culturele achtergronden komen bij elkaar en bewust of onbewust komt zo het gesprek op gang. Samen met een begeleider, vrijwilligers en een ervaringsdeskundige is volop ondersteuning bij projecten, waaronder het samen koken.”

Sporten helpt. Cliënten leven zich uit op de apparaten en ondersteunen elkaar tijdens het sporten. Daarnaast zijn samen met Intratuin in Halsteren werkervaringsplekken gecreëerd om cliënten een actieve vorm van dagbesteding te geven. Dit werk kan uiteindelijk tot betaald werk leiden. Cliënten voelen zich weer mens door op deze manier in de maatschappij mee te draaien.

Mooie en intensieve herstelreis

En dan heb je nog herstelreizen, speciaal voor cliënten die op vrijwillige basis op reis gaan om te werken aan hun herstel. Mensen die gemotiveerd zijn om hun verslavingsgedrag in zijn geheel om te gooien. Deze reis doen ze samen met een buddy en professionals. De eindbestemming is Marokko: een heel team reist dus af naar dit mooie land. “Mensen even uit een probleemsituatie halen,” zegt Verduin. “H et is een reis met jezelf, een reis in een vreemd land, een reis waarbij je niet direct terug kunt vallen in gebruik van verslavende middelen. Deze reis heeft als doel om fris terug te keren naar Nederland. Om met de opgedane kennis het leven een andere wending en boost te geven.”

De reis wordt onder andere mogelijk gemaakt door medewerking van een bewindvoerder. De begeleiders gaan mee op basis van eigen financiering. “Het accent ligt puur op de reis van de cliënt,” besluit Verduin zijn verhaal.