Bergen op Zoom

Uitreiking certificaten aan energiejongeren

Pepijn Vermunt Pepijn Vermunt

Bergen op Zoom is vier energieambassadeurs rijker. Wethouder Yvonne Kammeijer heeft woensdagavond vier jongeren het certificaat overhandigd. De jongeren hebben de cursus succesvol doorlopen en gaan in hun wijk Gageldonk-West aan de slag als energieambassadeur.

De energiejongeren maken buurtbewoners bewust van hun energieverbruik en de mogelijkheden om hierop te besparen. Het besparen van energie is beter voor het milieu en de energierekening gaat omlaag. Een win-win situatie die al mogelijk is met kleine maatregelen. Het opleiden en inzetten van energiejongeren is een gezamenlijk initiatief van de gemeente Bergen op Zoom, Stadlander en Thuis op Straat.

Thuis op Straat zet zich in voor een beter leefklimaat in de wijken. Dit doen zij door het organiseren van activiteiten voor jongeren waarbij buurtbewoners actief worden betrokken. De energiejongeren is daar een goed voorbeeld van.