Bergen op Zoom

Van babymassage tot aanpak fatbikes: Bergse raad presenteert wensenlijstje bij Beleidskader

Overleg in de raadszaal, tijdens de schorsing.

Han Verbeem Han Verbeem

De Bergse politiek heeft het wensenlijstje klaar, voor de komende begrotingsbehandeling in november. Tijdens de Beleidskaderbehandeling, donderdag in de gemeenteraad, bespreken de raadsleden in totaal drie wijzigingsvoorstellen (amendementen) en tien raadsopdrachten aan het college (moties). Van woningbouw in Lepelstraat tot de aanpak van fatbikes en van gratis babymassage voor jonge ouders tot schuldhulpverlening en armoedebestrijding.

Weliswaar hangen de komende bezuinigingen uit Den Haag als donkere wolken boven de Bergse samenleving. Ook al is dat pas in 2026 aan de orde – het zogeheten ravijnjaar – als de gemeenten fors minder geld krijgen van het Rijk.

Marketingkreet

Adam Ahajaj (GroenLinks-PvdA) kan de term ‘ravijnjaar’ niet meer hóren. “Wát een marketingkreet, het zou het woord van het jaar kunnen zijn”, merkt hij schamper op. En hoezo afgrond? De dreigende miljoenentekorten zouden in de praktijk wel eens mee kunnen vallen. Zo is de aangekondigde opschalingskorting inmiddels al teruggedraaid. Ahajaj ziet het meer als een ‘heuveljaar’, een ongemakkelijke hobbel die de Bergse raadsleden nu halverwege de rit moeten nemen. Maar: géén nieuwe bezuinigingen voor de lopende taakstellingen zijn afgerond. “Fitst things first.”

Vastgoed

Het college kan veel van de voorstellen uit de raad ondersteunen, en zelfs omarmen. Zo ziet vastgoedwethouder Letty Demmers mogelijkheden om de waarde van gemeentelijke gebouwen en gronden onder de loep te nemen – zoals de VVD graag wil. “Dat helpt ons ook een betere onderhandelingspositie in te nemen bij de verkoop van vastgoed”, merkt Demmers op.

CKB en archeologisch depot

Dat sluit ook aan op een wijzigingsvoorstel van Lokaal Realisme, om de dure panden aan de Burgemeester Stulemeijerlaan (CKB) en de Wassenaarstraat (archeologische dienst) van de hand te doen. Die daar gevestigde diensten zouden beter in het stadscentrum geconcentreerd kunnen worden, stellen de indieners. “We zijn daarover in gesprek met het Markiezenhof”, reageert Demmers. En een extra, diepgravend onderzoek naar de ondergang van het Facilitair Bedrijf – een motie van CDA/V-BoZ – kan de gemeente zeker meer inzichten geven. “En het helpt de mensen om er een streep onder te zetten.”

Huis met een tuintje

Wethouder Joey van Aken is het roerend eens met GBWP om de woningbouw in Lepelstraat naar een hoger plan te tillen. “Ook daar willen de woningzoekers een huis met een tuintje”, merkt VVD-raadslid Jim Bernaards op. Maar dan moet er wél voldoende ambtelijke ondersteuning zijn om de begeleiding van nieuwbouwplannen mogelijk te maken. Voor Van Aken is dat wél een voorwaarde.

Kademuren

Ook het herstel van de vervallen kademuren laat de Bergse raad niet onberoerd. De VVD wil de kosten hiervan kunnen opnemen in de komende begroting, met een bijbehorend uitvoeringsplan – waarbij de liberalen een sober muurherstel voorstaan. “Het college legt u in oktober uit waar we nu staan en hoe we verder willen gaan”, reageert wethouder Hans Peter Verroen. En een voorstel van CDA/V-BoZ om straatverlichting aan te brengen langs de fietssnelweg F58 kan Verroen “van harte omarmen.” En wat de aanpak van fatbikes betreft -die té snel gaan en een gevaar zijn voor kwetsbare voetgangers en fietsers- wil het college daarover graag in overleg met politie en verkopers.

Stemming Beleidskader, amendementen en moties

Na een schorsing volgen de nodige aanpassingen -een enkele motie en amendement gaat van tafel- om de fracties nader tot elkaar te brengen. Het Beleidskader wordt vastgesteld (alleen LL stemt tegen). De raad neemt uiteindelijk twee amendementen aan: over het richting geven van overhead en het indexeren van vastgoed (beide VVD). Aangenomen motie zijn: wooncrisis Lepelstraat (VVD, GBWP); kademuren (VVD, D66, Bergs Collectief); first things first (GL/PvdA); aanpak fatbikes (CDA/V-BoZ, Bergs Collectief, VVD, BVB); onderzoek facilitair bedrijf (CDA/V-BoZ, Lokaal Realisme, Bergs Collectief), bestrijding schulden en armoede (Lokaal Realisme, GL-PvdA, CDA/V-BoZ).