Bergen op Zoom

Van der Kallen op reservebank bij coalitievorming waterschap na opstappen fractielid Ons Water

Louis van der Kallen (Ons Water) en Betty Goos (Onafhankelijk AB-lid). Foto: Waterschap Brabantse Delta.

Han Verbeem Han Verbeem

Ons Water, de partij van Bergenaar Louis van der Kallen, dreigt door een interne breuk buiten de coalitie te vallen in het bestuur van Waterschap Brabantse Delta. Fractievoorzitter Betty Goos is opgestapt en heeft haar eigen éénmansfractie opgericht. Deelname van Ons Water aan de coalitie zou volgens verkenner Aert-Jan Moerkerke door het zetelverlies “geen recht doen aan de verkiezingsuitslag’.  Het bestuur van Waterschap Brabantse Delta koerst af nu op een coalitie van BBB, VVD, Waterbreed, Water Natuurlijk en Ongebouwd.

Pas in tweede instantie zou volgens Moerkerke een variant mogelijk zijn met Ons Water of met het CDA – dat ook naar de reservebank is verwezen. Beide partijen hebben nu twee zetels in het algemeen bestuur (AB). Dat is het advies van verkenner Aart-Jan Moerkerke aan de fracties in het waterschap.

Woordvoerder Barend Pelgrim van Waterschap Brabantse Delta bevestigt de afsplitsing bij Ons Water maar verwijst voor inhoudelijk commentaar naar de betreffende bestuursleden. In een reactie zegt Louis van der Kallen de bevindingen van de verkenner “anders te lezen” en beschouwt hij zijn partij nog steeds als een serieuze coalitiekandidaat. “We zijn de derde grootste partij en zeven fracties hebben bij de verkenningsgesprekken aangegeven dat zij een coalitie willen met Ons Water.”

Waterspecialist

Louis van der Kallen geldt als deskundig waterspecialist en is momenteel lid van het dagelijks bestuur (DB) bij Brabantse Delta. Dit is een functie vergelijkbaar met een wethouderspost in een gemeentebestuur. In de gemeenteraad van zijn woonplaats Bergen op Zoom is Van der Kallen bijna veertig jaar raadslid voor de BSD.

Aan de slag

Met een dagelijks bestuur zónder CDA en Ons Water komt een einde aan een bestuursperiode van ruim vijftien jaar. Sinds de invoering van het partijenstelsel in 2008 maakten beide partijen onafgebroken deel uit van de coalitie. Bij de verkiezingen van 15 maart is nieuwkomer BBB in één klap als grootste partij uit de bus gekomen met vijf zetels in het AB. Rian Govers-Gabriëls, fractieleider van de BBB, zegt zich te herkennen in de aanbeveling van Moerkerke. “Hiermee gaan we aan de slag”, zegt ze. Woensdag 18 april bespreekt het AB de uitkomsten van het verslag.

  • Zowel Rian Govers-Gabriëls (BBB) als Louis van der Kallen (Ons Water) zijn donderdagavond 6 april te gast bij de talkshow M2 van ZuidWest tv. De uitzending is van 21.00 tot 22.00 uur en te volgen en ook later terug te zien op de website: zuidwesttv.nl