Roosendaal

Veel weerstand tegen plan Groot Visdonk

Het Rozenven in Landgoed Visdonk

Het Rozenven in Landgoed Visdonk

Kitty Joachems Kitty Joachems

Onrust en boosheid. Dat is wat de bewoners, ondernemers en agrariërs voelen bij het plan Groot Visdonk. Gisteravond maakten maar liefst elf betrokkenen gebruik van de inspraakavond van de gemeenteraad. Ze wonen in het gebied waarop de plannen betrekking hebben. Velen van hen hebben er hun eigen (agrarisch) bedrijf. In hun spreektijd deelden zij hun angsten, frustraties, boosheid en verdriet met de gemeenteraad. Elke inspreker besloot het betoog met een oproep aan de gemeenteraad: “steun dit plan niet.”

In juli van dit jaar presenteerde de VLP het initiatiefvoorstel ‘Strategische Visie Groot Visdonk’. Met dit plan geeft de Roosendaalse partij vorm aan de wens om Landgoed Visdonk uit te breiden met natuur- en recreatiemogelijkheden. Maar bij de betrokkenen valt het plan niet goed. Ze liggen er wakker van. De angst dat hun bedrijf, wat generaties geleden al zorgvuldig is opgebouwd, hieronder zal lijden is groot.

Niet bereid grond in te leveren

Jos Naalden, voorzitter van ZLTO is één van de insprekers. Hij vertelt dat het voorstel in eerste instantie niet veel losmaakte. “Maar toen was het landkaartje anders.” In de laatste versie blijkt uit de kaart dat het om een veel groter gebied gaat. En dat levert onrust en boosheid. “Agrarische bedrijven zijn niet bereid grond in te leveren voor recreatie. De balans tussen landbouw en natuur is prima in orde dus dit plan voegt niks toe”, aldus Naalden. “Het lijkt alsof de kaart in de eerste versie bewust niet gedeeld is. Anders hadden we al eerder gereageerd.” Het zit Naalden ook niet lekker dat ZLTO nergens als stakeholder wordt genoemd. Op de vraag van Michael Yap (PvdA) of hij nog ruimte voor verbetering of aanpassing in het plan ziet antwoordt Naalden met een resoluut ‘nee.’

Nep natuurliefhebbers

Insprekers zeggen diep teleurgesteld te zijn door dit plan. Sommigen noemen het landjepik. Anderen spreken van een verkiezingsstunt. “Ze kunnen beter iets doen aan het achterstallig onderhoud. Maar daar heeft Natuurmonumenten niet genoeg vrijwilligers voor”, zegt mevrouw Kerstens. “Vroeger was het hier zo mooi.” De sprekers zitten niet te wachten op nog meer recreanten. Ze hebben nu al veel te stellen met de ‘nep natuurliefhebbers’ zoals mevrouw Wagemakers ze noemt. “Ze lopen over ons erf omdat ze niet willen omlopen, ze aaien en voeren onze paarden en als je er wat van zegt krijg je een grote mond”, stelt Wagemakers.

Waar bemoei je je mee?

“U schetst zaken waar u nu al op stuit. Wat kan de gemeente hierin betekenen?” vraagt Yap. Sanneke Vermeulen (VVD) valt hem bij “Hoe kunnen we dit verbeteren?” Het antwoord van Wagemakers is kort “laat het zoals het is.” Ook Jan Verbocht is verbolgen over het plan. “Het gaat voor een groot deel over een andere gemeente. Waar bemoei je je mee”, verwoordt hij het gevoel van de insprekers. Wim van Oosterhout (CDA) vraagt aan Verbocht wat voor cijfer hij zou geven voor de communicatie rondom dit plan. “Een cijfer waarvoor ik van mijn vader op mijn donder zou krijgen”, antwoordt hij.

Slecht geslapen

Een dag na de inspraakavond is VLP voorman Arwen van Gestel onder de indruk van de reacties van de insprekers. “Ik heb er slecht van geslapen”, zegt hij. “Het plan is opgesteld met de beste intenties. Het is zeker niet de bedoeling dat mensen worden uitgekocht of iets dergelijks. Dat staat ook nergens beschreven.” Het is volgens Van Gestel juist een kans om het gebied nog beter op de kaart te zetten. In het plan beschrijft hij dat de uitvoering aan de gemeente is. Hij roept hen op brede inspraak van inwoners te organiseren. “Organiseer dat de inbreng van bewoners wordt meegenomen in de realisatie van ‘Groot Visdonk’”, stelt hij in het plan.

Open voor dialoog en gesprek

Van Gestel zegt open te staan voor dialoog en gesprek. “Dat heb ik voor en na de lancering van het plan ook aan ZLTO laten weten in een mail. Ook na gisteravond ben ik bereid om met mensen in gesprek te gaan. Want het is niet onze bedoeling mensen ongerust te maken”, stelt hij.

Commissie- en raadsvergadering

In november wordt het plan ‘Groot Visdonk’ door de gemeenteraad besproken in een commissievergadering. Daarna zal het plan op de agenda van de raadsvergadering worden gezet zodat er een beslissing over kan worden genomen.