Roosendaal

Verkeersborden en straatmeubilair moeten nu echt worden opgeknapt

Kitty Joachems Kitty Joachems

In 2021 gaf de gemeenteraad opdracht aan de gemeente Roosendaal om verkeersborden en straatmeubilair schoon te maken, op te knappen en waar nodig te vervangen. De raad stelde daarvoor een bedrag van honderdduizend euro beschikbaar. Nu, twee jaar later, is dit volgens de Roosendaalse Lijst nog niet uitgevoerd.

Marco Schillemans en Peter Raijmaekers, beiden raadslid voor de Roosendaalse Lijst, laten in een schrijven aan het college weten dat de gemeenteraad dit geld heeft vrijgemaakt omdat de verkeersborden en het straatmeubilair op veel locaties extra aandacht verdienen. Ze vragen aan het college of het klopt dat de werkzaamheden niet zijn uitgevoerd en waarom dat zo is. “Onze partij constateert dat de openbare ruimte nu nog meer verslonst”, stellen beide raadsleden in hun brief.

“Bij navraag hebben wij begrepen dat de verkeersploeg van groep Openbare Werken deze werkzaamheden uitvoert naast hun reguliere werk. Dat betekent dat er geen planning onder ligt maar dat het een doorlopend proces is dat volgend jaar ook doorloopt. Het betreffende bedrag wordt dus dit jaar dan ook niet opgemaakt”, aldus Schillemans en Raijmaekers. Ze vragen de gemeente om inzicht te geven in de tijdsplanning, de aard en de locatie van de werkzaamheden.