Zevenbergen

Verkeersmetingen in centrum Zevenbergen

Herbert Kats Herbert Kats

Zevenbergen begint maandag 15 januari met verkeersmetingen. Daarbij wordt zowel het aantal fietsers, auto’s en het type voertuig geregistreerd als de snelheid ervan. De uitkomsten dienen als basis voor verbetering van de verkeerssituatie in het centrum.

De meetapparatuur staat er vanaf 8 januari, de metingen zelf duren vanaf 15 januari ongeveer twee weken.

Autoluw

Door maatschappelijke ontwikkelingen -van online shoppen tot elektrisch rijden- verandert de functie van het centrum. Jaren geleden was er nog behoefte aan veel parkeerplekken, inmiddels gaan meer en meer stemmen op die pleiten voor een autoluw centrum. Om goed op de ontwikkelingen te kunnen inspelen zijn volgens de gemeente Moerdijk meetresultaten nodig.

De gemeente heeft het bedrijf Meetel opdracht gegeven om het verkeerskundig onderzoek in het centrum uit te voeren. Niet alleen langs de haven, maar ook in de straten rondom het winkelhart:  Doelstraat, Stationsstraat, Langenoordstraat, Lage Wipstraat en Doctor Ariënslaan.

Drie delen

Het onderzoek bestaat uit drie delen:

– Evaluatie verkeersborden en wegmarkeringen: alle verkeersborden en markeringen op de weg worden kritisch bekeken, waarna een verbeterplan wordt opgesteld.

– Kentekenonderzoek met camera’s: op 6 locaties registreren camera’s welke kentekens voorbij komen, op welk tijdstip en met welke landcode. Dat brengt in kaart welk type voertuig door het centrum rijdt (personenauto’s, bestelbussen, etc.) en wanneer. De gegevens van de camera worden niet gekoppeld aan persoonsgegevens, verzekert de gemeente.

– Meting type voertuig en snelheid: op 11 locaties ligt via een slang over de weg meetapparatuur. Van fietser tot motorvoertuig wordt de snelheid geregistreerd.

Uitslag in april

In april komt er naar verwachting een bijeenkomst om de onderzoeksresultaten te bespreken met bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden. Die kunnen zich dan aanmelden voor een adviesgroep. Deze burgers gaan meedenken over de vraag hoe de resultaten vanaf 2025 verwerkt kunnen worden in het uitvoeringsprogramma voor het centrum van Zevenbergen.