Bergen op Zoom

Vertrouwenscommissie vraagt inwoners mee te denken over nieuwe burgemeester

De penning aan de Bergse burgemeesterketen, met het Bergse stadswapen. Ook de nieuwe kinderburgemeester krijgt straks een eigen ambtsketen.

Han Verbeem Han Verbeem

Bergenaren kunnen meedenken bij de zoektocht naar een nieuwe burgemeester, via een enquêteformulier op de website van de gemeente. Dat heeft de vertrouwenscommissie van de Bergse gemeenteraad besloten. Onder de deelnemers verloot de gemeente een zestal ‘meet en greet’-ontmoetingen met de toekomstige burgemeester.

De enquête is opgesteld omdat de gemeenteraad het belangrijk vindt dat inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners hun mening geven over de persoon die het boegbeeld van Bergen op Zoom moet worden. De vertrouwenscommissie heeft de taak heeft de beste burgemeester voor de gemeente te vinden, wil ook graag dat de Bergenaren meedenken over de nieuwe eerste burger. De commissie wil de uitkomsten van de enquête gebruiken bij het opstellen van de zogenoemde profielschets. Deze beschrijft aan welke eigenschappen de nieuwe burgemeester moet voldoen.

Vertrek Petter per 1 juli

Frank Petter, de huidige burgemeester van Bergen op Zoom, maakte kort voor de zomervakantie bekend dat hij 1 juli 2023 zijn functies neerlegt. Kort voor de officiële aankondiging van Petters vertrek heeft de Bergse gemeenteraad de vertrouwenscommissie samengesteld. Deze bestaat uit een aantal fractievoorzitters, de griffier, de gemeentesecretaris en wethouder Dominique Hopmans.

Tot 24 november

Inwoners van Bergen op Zoom hebben nog tot en met donderdag 24 november de tijd om de online vragenlijst in te vullen. Daarna verwerkt de commissie de bevindingen in de profielschets die uiterlijk 14 december gereed moet zijn. Dan komt namelijk de Commissaris van de Koning, Ina Adema, langs bij de gemeenteraad om de schets in ontvangst nemen. Vanaf dat moment kan de vacature worden opengesteld.