Bergen op Zoom

Vervolgonderzoek naar explosieven uit WOII op algemene begraafplaats

Algemene begraafplaats Bergen op Zoom (foto: © Google Maps)

Bianca van Vugt Bianca van Vugt

Ingenieursbureau Antea Group en opsporingsbedrijf Armaex zoeken in Bergen op Zoom verder naar niet-ontplofte explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Dat doen ze op de algemene begraafplaats in Bergen op Zoom. Het onderzoek is een vervolg op een zoekactie van enkele weken geleden.

Door: Bianca van Vugt

Op de algemene begraafplaats in Bergen op Zoom zijn twee bedrijven bezig proefsleuven te graven en de bodem te scannen. Het is een vervolg op het onderzoek naar niet-ontplofte explosieven uit de Tweede Wereldoorlog, zoals granaten, mijnen of bommen. Ingenieursbureau Antea Group en opsporingsbedrijf Armaex zijn woensdag, maandag en misschien ook nog dinsdag bezig met het onderzoek. Ze worden begeleid door de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant.

Historische verdenking

De kans dat er op de begraafplaatsen in Bergen op Zoom nog niet-ontplofte explosieven uit de Tweede Wereldoorlog liggen, is zeer klein. De meeste begraafplaatsen zijn een paar weken geleden onderzocht op hun historische verdenking. Dat betekent dat er bodemonderzoek is gedaan op plekken waar in de oorlog is gevochten. Bij een groot deel van de Bergse begraafplaatsen is deze historische verdenking er nu af: er ligt hoogstwaarschijnlijk niets.

Op een deel van de algemene begraafplaats lukte het niet om de bodem te scannen met een speciale grondradar. De radar kan de grond normaal gesproken scannen tot zo’n 3 à 4 meter diep. Maar in dit gebied zat de bodem vol met oud bouwpuin en dan lukt het niet. Daarom gaan Antea Group en Armaex hier proefsleuven graven. De grond uit die sleuven wordt gezeefd en onderzocht.

Meteen onderzoek naar giftige stoffen

Volgens een woordvoerder van de gemeente Bergen op Zoom kijken de onderzoekers dan niet alleen naar aanwijzingen voor explosieven. Ook de algemene grondkwaliteit wordt onderzocht, bijvoorbeeld of er giftige stoffen in zitten of asbestdeeltjes. Op de plek waar een sleuf is gegraven kan de grondradar z’n werk wel weer doen. De bedrijven graven ongeveer 10 proefsleuven per dag, die allemaal gescand kunnen worden.

De bedrijven nemen de grondmonsters en bodemscans mee voor onderzoek. Of er daarna nog iets moet gebeuren op de algemene begraafplaats, ligt aan de uitkomst. Maar het kan enkele weken duren voordat de uitslagen van het vervolgonderzoek binnen zijn. De algemene begraafplaats is gewoon open tijdens de werkzaamheden. Alleen de delen waar de proefsleuven worden gegraven, worden tijdelijk afgesloten. Die plekken worden met afzetlint aangegeven.