Wouw

‘Verwijtbaar en kwalijk’: initiatiefneemster Wouws zorgcomplex De Ark in het nauw

Initiatiefneemster De Ark Wouw in het nauw

Ze startte een woonplek voor ouderen maar werd eerder ontslagen vanwege een relatie met een bejaarde patiënt.

Onderzoeksredactie Onderzoeksredactie

In december 2023 start een nieuw initiatief in Wouw. De voormalige pastorie is omgebouwd tot een zorgcomplex voor senioren: De Ark. In een reportage van Streekomroep ZuidWest vertelt de initiatiefneemster trots over haar plannen: “Het moet een plek worden voor mensen die hier thuis zijn, waar we de mensen door en door kennen.” Kwetsbare ouderen kunnen in De Ark rekenen op persoonlijke aandacht, warmte en veiligheid. Vijf maanden later lijkt van haar voornemens weinig terecht te komen, ontdekte Streekomroep ZuidWest. Naar aanleiding van een tip dook de onderzoeksredactie in de achtergronden van De Ark en de grondlegster.

We zijn er meermaals gaan kijken. Steeds is de voortuin van het pand leeg en is er slechts een enkele ziel achter de ramen te zien. Geen bord in de voortuin, geen naam op de gevel. In De Ark is maar een bewoner gekomen, zegt de initiatiefnemer desgevraagd. “Een noodgeval.” Dat er niet meer senioren wonen zou te wijten zijn aan zorginstellingen en huisartsen die weigeren patiënten door te verwijzen. Waarom ze dit niet willen wordt niet echt duidelijk.

‘Moreel verwerpelijk’

Er speelt echter meer. De initiatiefneemster heeft een achtergrond. “Moreel verwerpelijk dat iemand met een dergelijk verleden zo’n zorgcomplex kan beginnen”, zegt dr. Dorothea Touwen, docent en onderzoeker medische ethiek aan het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). De vrouw die De Ark begon stond namelijk eind 2018 voor de rechter, nadat zij als doktersassistente een relatie aanging met een bejaarde patiënt. Ze werd hierdoor zijn erfgename. De Roosendaalse huisarts heeft haar naar aanleiding hiervan via een juridische procedure kunnen ontslaan. In het vonnis noemde de kantonrechter het betreffende partnerschap “verwijtbaar”. Ze had immers een financieel belang bij het overlijden van de man. “Zeer kwalijk dat [verweerster] dit zelf niet heeft ingezien en kennelijk nog steeds niet inziet.”

Een bewezen dienst…

Ze is inderdaad eerst een relatie en vervolgens een officieel partnerschap aangegaan met de man die ze leerde kennen als cliënt van de praktijk waar ze werkte. Dat bevestigt de voormalige doktersassistente op woensdag 10 april in een telefoongesprek met ZuidWest. Over de reden van die verbintenis zegt ze dat bejaarde man niet wilde dat zijn geld naar de staat zou gaan. “[Verweerster] voert vervolgens aan dat het de wens was van [patiënt] om op deze wijze over zijn nalatenschap te beschikken en dat zij hem hiermee dus juist een dienst heeft bewezen.” Dat staat in de uitspraak van de rechter van 17 januari 2019. De bejaarde man overleed op 17-10-2015.

Partner wist overal van

“Om dit te kunnen realiseren is [verweerster] op papier zelfs gescheiden van haar echtgenoot”, noteert het eerdergenoemde vonnis. Ze beëindigde hiervoor dus een eerder huwelijk. Haar eerdere echtgenoot is nu mede-eigenaar van haar huis en neemt in het telefoongesprek met ZuidWest ook het woord. “Ik wist overal van wat zij deed met die man”, bevestigt hij. Hun huidige woning is volgens de vrouw bekostigd met de verkoop van haar vorige huis en dat van de overleden patiënt waarmee ze het geregistreerd partnerschap was aangegaan. Maar uit het vonnis blijkt iets anders. Daarin staat dat het pand door de overleden patiënt is gekocht. De geschatte marktwaarde ervan is inmiddels tussen de 540.000 en 575.000 euro, volgens Huispedia.nl.

Kort na vonnis een nieuw zorginitiatief

Nog geen maand na het vonnis uit januari 2019 start ze een zorgstichting: Stichting Zorgcomplex SeneS, tegenwoordig gevestigd in het pand van De Ark. Met een opvallende structuur: in de raad van toezicht van deze stichting zit een beheersmaatschappij, bestaande uit de oprichtster en haar partner. Ze is bovendien zelf bestuurder van de stichting.

Daarnaast heeft ze onder haar beheersmaatschappij een bv, opgericht op 13-10-2020, voor zorgadvies en ondersteuning. In dat bedrijf is ze eveneens bestuurder. Ook staan zij en andere bestuurders als teamlid genoteerd op de site van het bedrijf, dat diensten als mantelzorgmakelaar en cliëntondersteuning aanbiedt.

Meer opmerkelijke beweringen

Als de bedrijfsopbouw ter sprake komt geeft de oprichtster aan van niets te weten. “Dat heb ik allemaal niet opgezet”, zegt ze over de telefoon. In de reportage van Streekomroep ZuidWest van december 2023 spreekt ze van een faillissement. Dat is echter in geen enkel officieel register terug te vinden.

Na de confrontatie met de genoemde feiten mailt de oprichtster dat zij al niet meer bij de Ark betrokken is. “Zoals op de website stond, was ik initiatiefneemster, niet meer en niet minder. Ik wil nogmaals benoemen dat ik heb niets meer met De Ark van doen heb en er niet meer bij betrokken ben.” Toch is zij op moment van schrijven bij de Kamer van Koophandel nog altijd als bestuurder van de stichting geregistreerd.

Redactionele verantwoording

Vanzelfsprekend heeft de onderzoeksredactie van Streekomroep ZuidWest uiterst zorgvuldig alle informatie gecheckt en hiervoor meerdere bronnen gebruikt. Tevens hebben we, na onze bevindingen, er alles aan gedaan om wederhoor toe te passen. De initiatiefneemster van De Ark heeft ons twee maal uitgebreid telefonisch te woord gestaan en ook haar partner was deelnemer aan een van die gesprekken. Tevens was twee maal afgesproken met mevrouw dat ze langs zou komen om nog verder in te gaan op haar kijk op de kwestie. Helaas heeft ze beide keren kort daarvoor afgezegd, en vervolgens besloten een advocaat in te schakelen om deze publicatie tegen te houden. Daar zijn we als redactie niet mee akkoord gegaan. Wel heeft de onderneemster daarna nog eens ruim twee dagen gelegenheid gekregen om, via onze advocaat, schriftelijk op de inhoud van dit stuk te reageren. Kort voor het verlopen van die termijn heeft ze laten weten zich niet te herkennen in deze weergave.

Dit artikel kwam mede tot stand door een bijdrage van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek.