Roosendaal

VLP wil meer inzicht in kosten voor inhuur externe partijen

Kitty Joachems Kitty Joachems

De gemeente Roosendaal maakt vaak gebruik van externe expertise. Zowel op adviserend als uitvoerend niveau worden mensen ingehuurd en ook een deel van het personeel bestaat uit extern ingehuurde zzp’ers. De VLP vraagt de gemeente inzicht te geven in de gemaakte kosten voor inhuur van derden.

Door: Kitty Joachems

Eric de Regt en Alex Raggers vragen het college hoeveel de gemeente Roosendaal voor 2020 begroot heeft voor het inhuren van personeel, consultants en onderzoeksbureaus. Inhuur vindt plaats op diverse onderdelen zoals sport, onderwijs, binnenstad, ruimtelijke ordening, cultuur, welzijn etc. De VLP vraagt de gemeente om de bedragen te splitsen zodat zichtbaar wordt welk bedrag per onderdeel begroot is.

De Regt en Raggers vragen daartegenover de bedragen te zetten, ook weer gesplitst per onderdeel, die daadwerkelijk tot nu toe op dit vlak zijn uitgegeven in 2020. Ze vragen de gemeente ook om per dossier aan te geven wat de reden is geweest om voor het inhuren van derden te kiezen.