Roosendaal

VLP wil weten wat Roosendaal doet voor slachtoffers toeslagenaffaire

Bianca van Vugt Bianca van Vugt

De VLP wil weten hoeveel slachtoffers van de toeslagenaffaire in de gemeente Roosendaal wonen. En wat de gemeente er aan gaat doen om hen te bereiken en te helpen. De VLP stelt hierover vragen aan burgemeester en wethouders. Het rijk heeft geld beschikbaar gesteld voor gemeenten om de slachtoffers van de toeslagenaffaire te helpen bij praktische zaken, zoals hulp bij kwijtschelding of schuldhulpverlening.

Door: Bianca van Vugt

Gemeenten krijgen geld van het rijk voor hulp aan gezinnen die in problemen zijn gekomen door de toeslagenaffaire. De VLP wil weten of Roosendaal daar ook gebruik van maakt. In de toeslagenaffaire zijn in heel Nederland zo’n 26.000 ouders onterecht beschuldigd van fraude met de kinderopvangtoeslag. De wanprestatie van de Belastingdienst zorgde vrijdag voor de val van het kabinet Rutte.

Hulp bij schuldhulpverlening of kwijtscheldingen

De VLP wil weten hoeveel slachtoffers er in de gemeente Roosendaal wonen. En wat de gemeente gaat doen om deze mensen te bereiken en te helpen. De partij stelt hierover vragen aan burgemeester en wethouders. Het rijk geeft gemeenten geld voor hulp aan de slachtoffers. Het gaat dan bijvoorbeeld om steun bij de schuldhulpverlening of bij kwijtscheldingen. De VLP wil weten wat de gemeente Roosendaal hiermee gaat doen.

VLP-raadsleden Eric de Regt en Wilbert Brouwers vragen zich af of Roosendaal weet wie de slachtoffers van de toeslagenaffaire zijn. En als de gemeente dat niet weet, hoe ze dan contact gaan zoeken met deze ouders. “Graag een uitgebreide toelichting, bijvoorbeeld of u een oproep doet (en hoe) voor gedupeerden, mochten deze bij u (nog) niet bekend zijn.”

Voorwaarden voor geld van het rijk

De Regt en Brouwers zien dat andere gemeenten al begonnen zijn met de hulp aan de getroffen ouders. “De VLP Roosendaal vindt hulp aan de slachtoffers, op welke wijze dan ook, erg belangrijk,” schrijven ze. Ze willen daarom weten hoeveel geld de gemeente krijgt van het rijk en of er voorwaarden verbonden zijn aan het uitgeven van dat bedrag.