Bergen op Zoom

Voedselbank Bergen op Zoom ziet stijging in klanten, voedselaanbod daalt

Daphne Haverkamp Daphne Haverkamp

De voedselbank krijgt het steeds moeilijker. Door de inflatie en hoge energieprijzen, wordt de vraag groter, terwijl het aanbod verminderd. Voedselbank Goed Ontmoet in Bergen op Zoom ziet ook een toestroom aan klanten. “Ook mensen uit de middenklasse kloppen nu bij ons aan.”

“De laatste maanden zien wij steeds meer mensen binnenkomen,” vertelt Ton Rasink, lid van het bestuur van Goed Ontmoet. “Mensen uit de middenklasse, Oekraïense vluchtelingen en naar verwachting ook mensen die door de economische crisis die er aan komt nét over het randje worden geduwd, waardoor ze weinig overhouden.”

1200 monden te voeden

Mensen komen in aanmerking voor de voedselbank, wanneer zij onder een bepaald bedrag zitten qua levensgeld. “Wij kijken niet naar het inkomen, maar naar wat overblijft als alle vaste lasten van het inkomen zijn afgetrokken,” legt Rasink uit.

Jaarlijks komen er gemiddeld 380 tot 390 gezinnen bij Goed Ontmoet. Door de verschillende omstandigheden van de afgelopen maanden, is het aantal flink toegenomen. Nu zijn er gemiddeld 420 tot 440 gezinnen. “Als je kijkt naar het aantal personen, zijn dit 1100 tot 1200 monden per week die wij voeden.”

Voedseltekorten

Vooral het toenemend aantal klanten en de vermindering van het voedsel, zijn obstakels die de voedselbank op zich af ziet komen. “Supermarkten gooien hele hoge kortingen op hun producten, waardoor ze het toch nog kunnen verkopen. Normaal gezien waren deze producten voor de voedselbank. Nu blijft daar minder van over. Daardoor stijgt de vraag en neemt het aanbod af,” aldus Rasink. Daarom proberen zij nu voedsel te regelen via de distributiecentra van supermarkten. “Dit lukt tot nu toe aardig goed.”

Extra locaties en uitgiftepunten   

Goed Ontmoet heeft momenteel zes uitgiftepunten in West-Brabant met 150 vrijwilligers. Deze locaties alleen al hebben meer dan honderd klanten per locatie. Er is besloten twee nieuwe locaties te openen in Bergen op Zoom en Roosendaal, om ook de komende groei aan klanten te kunnen sturen.

Daarnaast krijgen de locaties die er al zijn meerdere uitgiftemomenten. Zo krijgt Bergen op Zoom maandag en vrijdag een uitgiftemoment in plaats van alleen vrijdag. Roosendaal krijgt deze op dinsdag en woensdag. “We hopen met deze uitbreidingen de aankomende drukte te kunnen sturen en iedereen genoeg voedsel te kunnen aanbieden.”