Bergen op Zoom

Volle Straatjes: Bergen op Zoom zet netwerk op bij aanpak winkelleegstand

Binnenstad Bergen op Zoom

Han Verbeem Han Verbeem

Bergen op Zoom heeft een nieuw initiatief gelanceerd om de hardnekkige leegstand in de binnenstad tegen te gaan – zo meldt het Bergse college. Met het netwerkproject ‘Volle Straatjes’ wil het college het zieltogende stadscentrum nieuw leven inblazen. Het plan brengt verschillende partijen samen; zoals vastgoedbedrijven, makelaars, stakeholders, ondernemersvereniging Sterck én de gemeente Bergen op Zoom.

Maandagochtend was op het Bergse stadskantoor de oprichtingsbijeenkomst van het vastgoednetwerk. De gemeente is initiatiefnemer en ondersteuner van dit ‘waardevolle samenwerkingsverband’. “We willen de leegstand in de binnenstad structureel aanpakken”, aldus wethouder Hopmans op de website van de gemeente. “Ons doel is om op de lange termijn een compact kernwinkelgebied te behouden en de leefbaarheid in het stadscentrum en de aanloopstraten te vergroten.”

Gesprekken

De gemeente voert inmiddels al gesprekken met pandeigenaren, aldus Hopmans, en bespreekt met hen de vastgoedstrategieën op korte, middellange en lange termijn, met de mogelijkheden tot verdere samenwerking, Daarnaast worden de huidige regels en procedures onder de loep genomen.

Website

Binnenkort komt ook de website vollestraatjesboz.nl online. Hier wordt nieuws gedeeld over de aanpak van leegstand en ontwikkelingen in en rondom de Bergse binnenstad.