Roosendaal

Voorlopig blijven Roosendalers hun plastic afval nog aanbieden in de oranje zakken

VLP-raadslid Alex Raggers zit bovenop het afvalbeleid van de gemeente Roosendaal.

VLP-raadslid Alex Raggers zit bovenop het afvalbeleid van de gemeente Roosendaal. | Foto: Paul Joachems

Kitty Joachems Kitty Joachems

Deze week liet het Roosendaals college weten dat nascheiding van afval voorlopig van de baan is. Volgens de gemeente betekent kiezen voor nascheiding dat de jaarlijkse kosten per huishoudens met ongeveer dertig euro toenemen. Bovendien zamelen inwoners nu meer plastic, blik en drinkpakken gescheiden in dan met nascheiding haalbaar is. Dat blijkt uit het onderzoek wat Saver liet uitvoeren door Urgert IMC.

Uit het onderzoek komt ook een voordeel van nascheiding naar voren. Want als de gemeente nascheiding toepast hoeven bewoners geen kunststof zakken meer los op straat aan te bieden. En dat gaat zwerfafval tegen. Nu gebeurt het nog regelmatig dat deze zakken scheuren waarna het afval op straat belandt. Toch weegt dit voordeel volgens het college niet op tegen de nadelen.

Nog even de andere kant op

Daar zet Alex Raggers (VLP) vraagtekens bij. Hij heeft namens zijn partij al vaker laten weten voorstander te zijn van nascheiden van het plastic afval. “Wij zijn blij met de papierstroom en GFT-stroom maar we denken dat plastic afval met nascheiden beter zou kunnen dan nu. In het ambitieakkoord staat ook dat dat het toekomstperspectief is maar vooralsnog gaan we blijkbaar nog even de andere kant op”, zegt Raggers hierover in Het Fractiehuis op ZuidWest FM.

Dat kan een machine stukken beter

Raggers ziet meer voordelen van nascheiden. Hij denkt onder andere aan de vrachtwagens die niet meer hoeven rond te rijden als het plastic afval niet apart wordt aangeboden en aan afval wat in de zakken wordt gestopt terwijl het er niet in hoort. “Dat kan een machine stukken beter”, zegt hij. “Bovendien ergeren veel mensen zich aan al die oranje zakken op straat.”

Veel te veel zwerfafval

De VLP zegt nog veel te veel zwerfafval te zien. “Wij willen die verrommeling tegengaan en we denken dat nascheiding daar een oplossing voor kan zijn”, legt Raggers uit. “Aan de andere kant schermt het onderzoek nu met hogere kosten voor de inwoners. Dat willen we ook niet. We willen de laagste kosten voor onze inwoners. Toch denken wij dat er wel degelijk iets mogelijk is op het gebied van nascheiding.”

Klein beetje zwerfafval

GroenLinks raadslid Mart Reijman is juist tevreden met de beslissing van de wethouder voorlopig niet voor nascheiding te kiezen. “Voor dat kleine beetje zwerfafval moeten we niet ons afvalscheidingssysteem veranderen”, zegt hij. Hij is blij met de raadsmededeling dat het inzamelen van afval blijft zoals het is. “We hebben een fantastisch grondstoffencentrum en de voorscheiding zoals dat nu gebeurt gaat heel goed”, stelt Reijman.

Niet opvoeden

Wat hem betreft hoeven er ook geen andere maatregelen of campagnes te komen om het zwerfafval tegen te gaan. “Ik hoop dat mensen zich realiseren dat ze het afval thuis moeten weggooien in de juiste bakken”, legt Reijman uit. “We hoeven mensen niet op te voeden. Wat we wel blijven doen, is de jaarlijkse actie waarbij we met basisschoolleerlingen afval rapen. Kinderen vertellen dat thuis weer tegen hun ouders en zo hopen we dat bij iedereen het kwartje uiteindelijk valt.”

Proef met nascheiden

Als het aan de VLP ligt is het laatste woord hier nog niet over gezegd. Ze gaan graag het debat met de overige raadsleden aan. “Zowel de VVD als de VLP zijn voorstander van een proef in Roosendaal”, zegt Raggers waarbij naar eigen zeggen vooruitloopt op dit debat. “Het is interessant om tijdens een proef te ontdekken of er minder zwerfafval is als we nascheiding toepassen. Misschien kunnen we zelfs de totale hoeveelheid afval wat we jaarlijks inzamelen wel verminderen. Zolang we geen proeven hebben gedaan in Roosendaal denk ik dat er nog steeds kansen zijn.” Dat de wethouder van plan is het contract met Saver tot 2028 te verlengen hoeft volgens Raggers geen probleem te zijn “In het contract staat dat we een gedeelte van het afval kunnen aanbieden voor nascheiding”, weet hij.

Alex Raggers werd geïnterviewd in Het Fractiehuis, beluister hieronder het hele interview met hem: