Bergen op Zoom

Voortaan georganiseerd roddelen bij Stadspodium Bergen op Zoom

Bianca van Vugt Bianca van Vugt

In Bergen op Zoom gaan ze roddelen naar een ander niveau tillen. Het Stadspodium houdt op donderdag 17 januari de eerste Roddelsessie.

Het Stadspodium Bergen op Zoom wil meer aandacht voor nieuwe ideeën en uitdagingen. Daarom organiseren ze dit jaar avonden waarop iedereen die ideeën kan delen. Elke avond is er ruimte voor maximaal 5 ideeën of uitdagingen.

Positief roddelen

Na de presentatie begint de Roddelsessie. Aanwezigen gaan in groepen de ideeën bespreken. Het wordt een vorm van positief roddelen: door vragen te stellen, oplossingen aan te dragen en adviezen te geven worden de initiatiefnemers vooruit geholpen.

De eerste Stadspodium Roddelsessie is op donderdag 17 januari in Café Atelier aan de Borgvlietsedreef 176 in Bergen op Zoom. De avond begint om 19.30 uur en duurt tot 22.00 uur. De eerstvolgende is op 28 maart. De avonden zijn steeds op een andere locatie.

Vooraf aanmelden

Iedereen is welkom en de toegang is gratis. Je moet je alleen wel even aanmelden bij het Stadspodium. Dat kan via hun Facebookpagina.