West-Brabant

Vrijdag kans op smog: RIVM adviseert binnenblijven bij overgevoeligheid

Bianca van Vugt Bianca van Vugt

Het RIVM adviseert mensen die gevoelig zijn voor smog om vrijdagmiddag en -avond voorzichtig te zijn. Dat geldt voor het zuiden en midden van Nederland. Mensen die gevoelig zijn voor smog door ozon kunnen zich beter niet zwaar inspannen. Ook adviseert het RIVM hen binnen te blijven. Vooral ’s middags en in de vroege avond, omdat de luchtvervuiling dan het sterkst is.

In het zuiden en midden van Nederland is er vrijdag kans op smog door ozon. Dat meldt het RIVM, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Het instituut geeft mensen die gevoelig zijn voor smog het advies om binnen te blijven. En om zware lichamelijke inspanning te vermijden.

Toename van luchtwegklachten

Het advies geldt vooral voor de middag en de vroege avond. Volgens het RIVM is de lucht dan het meest verontreinigd. “Smog door ozon kan leiden tot een toename van luchtwegklachten, zoals hoesten en kortademigheid, verergering van astmaklachten en afname van de longfunctie. Ook kan irritatie aan ogen, neus en keel voorkomen,” legt het RIVM uit. “Mensen met luchtwegaandoeningen, kinderen en ouderen zijn relatief vaak gevoelig voor smog. Raadpleeg bij klachten de huisarts of GGD.”

Smog door ozon ontstaat vooral in het voorjaar en in de zomer als er weinig wind staat. Dan hoopt de luchtvervuiling zich op. “De vervuilende stoffen, zoals stikstofoxiden en vluchtige organische stoffen, worden onder invloed van zonlicht omgezet in ozon. Dit wordt ook wel zomersmog genoemd. In de andere seizoenen is de kracht van de zon te klein om hoge ozonconcentraties te laten ontstaan,” aldus het instituut.

Zaterdag hooguit nog in het oosten

Het RIVM verwacht dat de hoeveelheid ozon in de lucht op zaterdag lager zal zijn. Dan is er alleen in het oosten van Nederland nog een kleine kans op smog door ozon. Na zaterdag zou de smog voorlopig weer verdwenen moeten zijn, denkt het RIVM. Op de website  van het Luchtmeetnet kun je de actuele en verwachte smogniveaus zien.