Bergen op Zoom

Vrouwen mogelijk onderbetaald op Bergs stadskantoor, Nanny Nuijten (PvdA) wil duidelijkheid

Nanny Nuijten-van Aard (Foto: PvdA BoZ)

Han Verbeem Han Verbeem

Vrouwelijke ambtenaren in Bergen op Zoom krijgen mogelijk minder betaald dan hun mannelijke collega’s in gelijkwaardige functies. Nanny Nuijten-van Aard (PvdA) heeft “serieuze signalen” ontvangen die wijzen op een inkomensongelijkheid. Wethouder Joost Pals belooft helderheid en voert een inventarisatie uit, zo antwoordde hij donderdag tijdens de commissievergadering.

Commissielid en vakbondsvrouw Nuijten-Van Aard had al in maart het toenmalige college bevraagd over de functiewaardering van vrouwelijke ambtenaren. “Dat was op 8 maart, de Internationale Vrouwendag”, zegt ze. Maar door de gemeenteraadsverkiezingen en de vorming van de nieuwe coalitie is die vraag blijven liggen. Daarom heeft ze de kwestie in de raadscommissie opnieuw aan de orde gesteld. Concrete voorbeelden van onderbetaling wil ze uit privacyoverwegingen van de betrokken medewerkers niet noemen. Ook zouden de vrouwen bang zijn voor negatieve reacties.

Gesprek met personeelszaken

Wethouder Pals, in het nieuwe Bergse college verantwoordelijk voor personeelsbeleid, benadrukt dat ongelijkheid aangepakt moet worden. Hij is nog maar een week in functie en Pals moet nog kennismaken met de P&O-afdeling van de gemeente. “Dan zal ik het zeker aan de orde stellen”, aldus Pals want ook hij wil duidelijkheid. Als blijkt dat er inderdaad structureel iets mis is, dan volgt een diepgravender onderzoek. Daarbij merkt de wethouder op dat er ook een taak ligt voor de vakbond en ondernemingsraad om alert te zijn op inkomensverschillen tussen mannelijke en vrouwelijke werknemers. Nuijten-Van Aard is blij met de toezegging “dat het college er serieus naar kijkt.”