Bergen op Zoom

VVD Bergen op Zoom boos op actiegroep Vesta

Pepijn Vermunt Pepijn Vermunt

De fractie van de VVD uit Bergen op Zoom is geschokt over de actie van de actiegroep Vesta. Zij vroegen vrijdagavond 18 december aandacht voor het vluchtelingenprobleem. Op het Beursplein werd de kerststal opgetuigd met spandoeken. Daarbij werden de namen van Josef en Maria verbasterd naar Arabische namen.

 

Fractievoorzitter Gertjan Huijsmans is alles behalve gecharmeerd van de actie van Vesta. In een brief aan het college zegt hij het volgende: “Als liberale fractie willen wij ruimte geven aan ieders recht van meningsuiting. Het gaat ons echter veel te ver dat rond het feest van Kerstmis de waarden en uitingen die voor veel mensen van grote betekenis zijn worden gebruikt door actiegroepen die politieke bedoelingen hebben. Wij zijn van mening dat het college hierop hard dient in te grijpen. Een kerststal mag nooit een uithangbord worden voor politieke beïnvloeding.”

De VVD hoopt dat burgemeester Petter een gesprek aan zal gaan met Vesta.

Foto: Kerststal Beursplein opgetuigd met spandoeken