Bergen op Zoom

VVD Bergen op Zoom wil sisverbod zoals Rotterdam

Bianca van Vugt Bianca van Vugt

De VVD in Bergen op Zoom wil een sisverbod, zoals in Rotterdam en Amsterdam. Ze wil dat de gemeente meer gaat doen tegen straatintimidatie en seksuele straatintimidatie. Denk bijvoorbeeld aan nafluiten, schelden, sissen, obscene gebaren maken of achter iemand aanlopen of -rijden. De partij stelt er schriftelijke vragen over aan burgemeester en wethouders.

Straatintimidatie kent vele vormen. Vooral jonge meisjes en vrouwen worden op straat belaagd. Maar er is ook anti-semitisme en verbaal geweld tegen LHBTi’ers. “Dit gebeurt in onze stad. En als we onze fractie-ervaringen van onszelf, ons netwerk en ons jongerenpanel VVD-Next mogen geloven, gebeurt het vaak. Veel te vaak,” aldus de VVD.

Cijfers voor Bergen op Zoom onbekend

Het is niet duidelijk hoe vaak straatintimidatie voorkomt in Bergen op Zoom. De VVD zou daarom willen dat de gemeente onderzoek gaat doen onder inwoners en scholieren. “Een onderzoek in Rotterdam, uitgevoerd in 2017, wees uit dat 84% van de vrouwen daar tussen de 17 en 45 jaar te maken heeft gehad met straatintimidatie,” aldus de VVD. “Uit Amsterdam komen vergelijkbare cijfers, en net over de grens in Antwerpen en Brussel zijn al eerder signalen gekomen over hoe groot dit probleem is.”

Onveilig gevoel

Volgens de VVD geeft straatintimidatie een onveilig gevoel: “Geïntimideerd worden op straat geeft (een gevoel van) onveiligheid. In elke vorm is het in ieder geval vernederend. Het kan en mag niet zo zijn dat mensen straten of wijken gaan mijden omdat zij bang zijn vervelend of denigrerend benaderd te worden.”

Voorbeeld nemen aan andere gemeenten

De VVD telt 9 gemeenten die een brede aanpak straatintimidatie hebben en ook een verbod in de APV: het zogenoemde sisverbod. Volgens de partij zijn andere gemeenten ook bezig zo’n verbod te regelen. De VVD wil weten of de gemeente Bergen op Zoom het probleem wil onderzoeken en wil gaan praten met gemeenten die als een sisverbod hebben.

Verder vraagt de VVD of de gemeente samen met anderen wil kijken of er oplossingen zijn tegen straatintimidatie. Die samenwerking kan bijvoorbeeld met WijZijn, de politie en scholen.