Bergen op Zoom

VVD en Lijst Linssen vinden dat gemeente slecht samenwerkt met ondernemers en kansen laat liggen

Deel vestingwerk Het Ravelijn en de loopbrug er naar toe, gezien vanaf de straat

Foto: Google Maps

Bianca van Vugt Bianca van Vugt

De gemeente Bergen op Zoom laat te veel kansen schieten en werkt slecht samen met ondernemers. Dat vinden de VVD en Lijst Linssen. Als voorbeeld noemen de partijen het gebruik van het Ravelijn. Dat monument is een paar jaar geleden voor zo’n 1,8 miljoen euro opgeknapt. Maar sindsdien is het Ravelijn alleen nog open op zondagmiddag voor twee rondleidingen. Volgens de VVD en Lijst Linssen hebben meerdere ondernemers plannen aangedragen om het Ravelijn weer open te stellen voor publiek. Maar dat loopt steeds op niets uit. De partijen willen weten waarom.

De VVD en Lijst Linssen zijn erg kritisch op de manier waarop de gemeente Bergen op Zoom omgaat met plannen van ondernemers en projectontwikkelaars. “Een gebrek aan dienstbaarheid en doortastendheid, waardoor mooie kansen voor onze gemeente nodeloos worden vertraagd, verhinderd of zelfs (geruisloos) van het toneel verdwijnen. Doodzonde!,” schrijven de fractievoorzitters Dominique Hopmans en Ton Linssen. “Het besef dat de ontwikkeling Bergen op Zoom afhankelijk is van de ideeën en investeringsbereidheid van derden moet écht indalen. De knop moet om.”

Betekenisvol erfgoed hoort open te zijn voor publiek

Als voorbeeld geven Hopmans en Linssen de afsluiting van het Ravelijn. Het monument is een paar jaar geleden gerestaureerd, maar sindsdien wordt er minder mee gedaan daan eerst. “Vóór de restauratie was het vestingwerk nog vrij toegankelijk. Dat is nu anders. Op de zondagmiddag worden er twee rondleidingen gegeven door de Stadsgidsen. De rest van de week zijn de poorten aan de kant van de Korneel Slootmanslaan en de kant van de Le Grandstraat gesloten. Uit angst voor vernielingen,” aldus de raadsleden.

“Volgens onze fracties is zo’n betekenisvol stuk erfgoed niet bedoeld om aan het publiek te onttrekken. Zeker na zo’n forse investering en, naar verluidt, hoge beheer- en onderhoudskosten.” De VVD en Lijst Linssen willen weten hoe veel geld de gemeente Bergen op Zoom uitgeeft aan het beheer van het Ravelijn. En hoe hoog de onderhoudskosten zijn. Ook vragen ze zich af waarom het monument zo weinig open is. “Wat gaat u eraan doen om daar verandering in te brengen?”

Ondernemers waren zelfs bereid kosten op zich te nemen

Volgens Hopmans en Linssen zijn er de afgelopen jaren wel mensen geweest met plannen voor het Ravelijn. En daarmee hebben ze aangeklopt bij de gemeente. “Hoewel de plannen uiteenliepen was het doel steevast hetzelfde: het Ravelijn openstellen voor het grotere publiek en daar een extra stukje ‘beleving’ aan toevoegen. Er zijn zelfs voorstellen gedaan om (een deel van) het onderhoud en beheer over te nemen,” stellen de fractievoorzitters.

Volgens hen heeft de gemeente daar veel te weinig mee gedaan. “Wat doet de gemeente? Niet of laat reageren, geen contactgegevens achterlaten of om de haverklap wisselen van contactpersoon, van afdeling naar afdeling verwijzen om vervolgens, soms jaren later, te melden dat een initiatiefnemer maar over een half jaar moet terugkomen, want “er is nu geen capaciteit”. Kansenverspilling ten voeten uit,” aldus de VVD en Lijst Linssen. De partijen willen weten waarom deze plannen afketsen, terwijl ze prima passen bij de ambities van Bergen op Zoom.

Hopmans en Linssen wijzen op het gebrek aan personeel en middelen, waardoor het lastig is om plannen en aanvragen goed te beoordelen en te behandelen. Ze willen weten of de gemeente die capaciteitsproblemen oplost. “Volgens Lijst Linssen en de Bergse VVD moet dit écht anders. Ja, de hand moet op de knip. Maar dat betekent niet dat Bergen op Zoom op slot moet.”