Halsteren

VVD verbaasd over keuze Bandijk Halsteren voor windmolens

Bianca van Vugt Bianca van Vugt

De VVD in Bergen op Zoom wil weten waarom de gemeente van plan is 3 windmolens te zetten langs de Bandijk in Halsteren. En waarom 1 van de 3 windmolens in een natuurgebied zou komen te staan.

De VVD heeft schriftelijke vragen gesteld over de windmolens aan burgemeester en wethouders. De windmolens in Windpark Halsteren zijn aan vervanging toe. Eerst zouden de 8 bestaande windmolens vervangen worden door 4 nieuwe, meer efficiënte modellen van 230 meter hoog. Maar dat kon niet doorgaan, omdat die molens problemen zouden geven voor de radar van Vliegbasis Woensdrecht.

Energieleverancier innogy trok het plan in en werkte samen met de gemeente Bergen op Zoom aan een nieuwe versie. Daarin staat dat er een ‘voorkeursmodel’ is voor de bouw van 3 windmolens van 180 meter hoog langs de Bandijk in Halsteren. Tot verbazing van de VVD, die schrijft dat in een vorig alternatievenonderzoek niet de Bandijk naar voren kwam als voorkeursplek, maar de Noordelijke Polder.

De partij wil daarom van burgemeester en wethouders weten, waarom de gemeente en energieleverancier innogy juist de voorkeur geven aan de Bandijk. Volgens de VVD wordt de keuze niet uitgelegd in het collegevoorstel en ook niet genoemd in de openbare besluitenlijst.

De VVD wil ook uitleg over de keuze om 1 van de windmolens in Natura2000-gebied te zetten. Dat is volgens de partij een “niet direct voor de hand liggende keuze”. De VVD is benieuwd naar de gevolgen die dat heeft voor de milieueffectrapportage, de MER.