Bergen op Zoom

Wachttijd bij huisartsenposten Bergen op Zoom en Roosendaal vrij kort 

Herbert Kats Herbert Kats

De HAP’s in West-Brabant pakken aanmerkelijk sneller de telefoon op dan in andere delen van de provincie en de rest van het land. Bij de huisartsenposten in Bergen op Zoom en Roosendaal is de wachttijd rond de 7-8 minuten.

In andere delen van Noord-Brabant kan dat meer dan het dubbele zijn, zo blijkt uit onderzoek van het bureau Interswitch. Met Flevoland en Limburg scoort deze provincie over de volle breedte daarmee het slechtst in het onderzoek. Huisartsenposten in Groningen, Utrecht en Zeeland zijn het vlotst met de respons: zo’n drie minuten.  

Negatieve koploper

Interswitch heeft meer dan veertig jaar ervaring op het gebied van klantcontact. Het landelijk gemiddelde komt overeen met dat van de Westbrabantse HAP’s: zeven minuten. Koploper in negatieve zin zijn de Huisartsenposten Oost-Brabant met een gemiddelde wachttijd van 38 minuten en 34 minuten.   

In het onderzoek werden alle Nederlandse huisartsenposten (75) op drie verschillende zaterdagavonden gebeld. Om de capaciteit van de huisartsenposten niet onnodig te belasten, is de wachttijd waar mogelijk berekend op basis van het aangegeven aantal bellers of aantal wachtenden voor je in de wachtrij.  

De Westbrabantse HAP’s zijn geopend van 17 uur tot de volgende ochtend 8 uur. Bergen op Zoom scoorde daarbij een gemiddelde van 8.30 minuten, Roosendaal 7.15 minuten. Switch merkt wel op dat mensen die in de wachtrij staan niet geïnformeerd worden over de lengte daarvan. 

Opvallend

Andere opvallende zaken die over de hele linie opvielen:  

  • Menige huisartsenpost werpt via een welkomsboodschap een drempel op om aan de lijn te blijven. Dat gebeurt door te benadrukken dat de patiënt mogelijk zelf kosten voor het gesprek en de eventuele afspraak moet betalen.
  • Ook kwam vaak de vraag voordat de beller in de wachtrij kwam om het persoonlijke BSN-nummer in te voeren. Onduidelijk was dan of dit verplicht is om verder te kunnen gaan.  
  • Een klein aantal posten kan alleen via een 0900-nummer worden bereikt, wat tot extra kosten leidt.  
  • Ook zijn er frequent meldingen op het bandje dat je eerst een aantal vragen kan beantwoorden op hun website. Dat moet helpen bij de inschatting of het zinvol is om de huisartsenpost te bellen. 
  • Voor het hele onderzoek zie:
  • https://www.interswitch.nl/onderzoek-bereikbaarheid-huisartsenposten-2023/