Roosendaal

Waslijst aan incidenten Gastelseweg geen reden tot eerder ingrijpen

Hans-Jorg van Broekhoven Hans-Jorg van Broekhoven

Het blijft alsmaar onrustig rondom de Poolse supermarkt aan de Gastelseweg in Roosendaal. Bewoners melden het ene incident na het andere bij de gemeente maar daar wordt volgens hen niets mee gedaan. De gemeente zou zich vooral in stilzwijgen hullen en alleen steeds aangeven dat dit is wat de gemeenteraad wilde.

Inmiddels hebben meerdere bewoners een enorme waslijst aangelegd van incidenten. Veel ervan is niet alleen beschreven maar ook op foto of video vastgelegd. Van tegen gevels urinerende mensen tot ongewenste bezoekers die privéterrein bezoeken en daar uitgebreid rond- en naar binnen kijken. Van vechtende klanten tot bedreigingen aan het adres van bewoners. En van discussies met handhavers tot mensen die hun huis bijna niet meer uit durven of maar zwijgen omdat ze bang zijn.

Geen vertrouwen in opgesteld plan

De gemeente wil dat de buurt klachten en incidenten meldt bij de ondernemer. Die moet vastleggen wat er gebeurt in een logboek en dient het dan op te lossen. De omwonenden geloven niet in die werkwijze. Zij vinden dat de gemeente verantwoordelijk is, samen met politie en handhavers, voor wat er op de openbare weg gebeurt. Bovendien vreest men geweld en bedreigingen. Eén bewoner geeft het treffend weer in een bericht aan het speciaal hiervoor ingestelde e-mailadres van de gemeente: “Waarom ik ze niet zelf heb aangesproken zoals uw bedoeling is? Heel simpel omdat ik zuinig ben op mijn kinderen, mijn gezicht en mijn huis.”

Buurt niet betrokken bij afspraken

Twee maanden geleden werd de buurt verrast door het feit dat er een zogeheten ‘intentieovereenkomst’ was gesloten tussen de gemeente en de ondernemer. Daar waren omwonenden op geen enkele manier bij betrokken, aldus het bewonerscomité. Woordvoerder Andy Knobel is er nog altijd verbolgen over en geeft aan dat de hierin opgenomen afspraken geen enkele waarde hebben. Als er al wat wordt gemeld bij de supermarkt, doet men er volgens hem niets mee. Het winkelpersoneel geeft zelfs aan dat ze niet zijn aangenomen om handhaver te spelen. “En dat snappen we ook heel goed”, zegt Knobel over de vaak nog jonge dames. Hij wijst er op dat het bepaald niet altijd de meest subtiele types betreft die overlast veroorzaken. Als medewerkers incidenteel eens naar buiten komen wordt er weinig ondernomen en zeker niet actief gecontroleerd.

Geen serieus contact

Alle meldingen, soms tientallen per week, gaan naar de gemeente. Die heeft een speciaal mailadres ingesteld voor communicatie over wat hier speelt. Maar volgens Andy en zijn buren wordt daar niets mee gedaan. En andere contactpersonen of lijntjes met het gemeentehuis zijn er niet sinds burgemeester Han van Midden zich niet meer zelf over het dossier ontfermd, meldt hij. “Het schijnt dat de gemeente nu ook enige dagen aaneengesloten twee mensen heeft laten posten. Wat die allemaal geconstateerd en gemeld hebben, weten wij niet.” Er is verder een team samengesteld vanuit de gemeente, weet Knobel, maar wie daarin zitten is niet duidelijk.

Het lijkt erop dat het buurtcomité moet wachten tot een volgende evaluatie, begin augustus. Zo’n bijeenkomst was er eerder maar daar ontstond niet bepaald de indruk dat er werd geluisterd, legt de woordvoerder uit; “Als de volgende op eenzelfde manier verloopt, stoppen wij met dit toneelspel.” Steeds maar weer werd gezegd dat dit is wat de gemeenteraad wil. Knobel omschrijft die bijeenkomst, heel toepasselijk, vooral als een ‘Poolse landdag’.

Angstige bewoners

Een buurtgenoot wil kort nog wel wat toevoegen over de angst in de straat, maar alleen als het anoniem kan. Hij durft ’s avonds niet meer over straat, zeker niet als er klanten buiten staan te drinken en soms ook zichtbaar onder invloed van drugs zijn. Er is zelfs al eens tegen bewoners die wel hun mond opentrokken gezegd dat men hen wist te vinden en hun huis in de fik ging steken als ze bleven klagen.

Evaluatie augustus afwachten

De gemeente wil vooralsnog nergens op ingaan. Een woordvoerder stuurt de volgende korte verklaring door: “Binnenkort staat er inderdaad een evaluatiemoment gepland met het bewonerscomité Gastelseweg. We gaan daar nu niet op vooruitlopen. Dat past ook niet in de gemaakte afspraken. We gaan graag rechtstreeks met het buurtcomité en de ondernemer in gesprek. Dat doen we niet tussentijds via de media.” Van wie de quote exact komt zegt de betreffende e-mail niet.

Kijk ook eens in ons dossier ‘Overlast Gastelseweg Roosendaal’