Hoogerheide

Wat als gemeente, politie en de woningcorporatie je niet kunnen beschermen?

Google Street View

Redactie Redactie

Aan de Aalbersestraat in Hoogerheide staat een huizenblokje waar bijna alleen senioren wonen. Al ruim vijf jaar ondervinden veel van deze mensen geregeld overlast van één jongere man die er ook ooit een woning kreeg toegewezen. Inmiddels is de buurt ten einde raad. Zowel wooncorporatie Mooiland als de gemeente en politie doen er niets aan, volgens buurtvertegenwoordiger Gerard Nieuwboer. “Schaamteloos”, noemt hij de wijze waarop iedereen van het kastje naar de muur wordt gestuurd.

De persoon waar het allemaal om draait is een man die een stuk jonger is dan de overige bewoners van het huizenblok. Deze man woont er samen met zijn partner maar van haar heeft de buurt geen last. Hij daarentegen gooit met aardappelen naar voorbijgangers, provoceert door de Hitlergroet te brengen, scheldt mensen uit en bedreigt ze, maar spuugt sinds de corona uitbrak ook naar mensen. Niet alleen buren zijn het doelwit, ook hun bezoek, medewerkers van thuiszorg en zelfs huisdieren en kinderen moeten het ontgelden . Zo rochelde hij al naar een peuter op een driewieler en dreigde hij een hondje te schoppen.

Overkapping in de tuin ter bescherming

Onder de man woont een dame die de 80 nadert. Haar zoons hebben een overkapping in de tuin gebouwd zodat ze veilig en redelijk rustig buiten kan zitten, nota bene met medeweten en toestemming van wooncorporatie Mooiland. Die geeft de buurt het gevoel liever mee te werken aan dit soort noodoplossingen dan werk te maken van het beëindigen van deze voortslepende kwestie. Bewoner Nieuwboer, die namens een aantal buurtgenoten het woord voert, spreekt schande van de wijze waarop zowel Mooiland als gemeente Woensdrecht en de politie met de kwestie om gaan. Dat tientallen mensen het slachtoffer zijn van één iemand die zich niet wil of kan gedragen, vindt hij te gek voor woorden.

Tegenstrijdige beweringen

Het is een complex dossier. Er zijn gesprekken geweest; tussen Nieuwboer, de gemeente, Mooiland en namens de politie met de wijkagent. Daarbij is afgesproken én op papier vastgelegd dat hij als contactpersoon optreedt, om het een beetje overzichtelijk te houden. Ook de buren hebben het graag zo. Een jaar later wordt door een woordvoerder van de politie gezegd dat het beter was geweest als mensen individueel melding hadden gedaan. Gerard is woest als ie dat hoort. “Dat is precies het tegenovergestelde van wat we toen overeenkwamen, ik heb het zwart op wit.”

Alleen al het feit dat er nooit officiële aangiftes zijn opgenomen na de spuugincidenten, is op z’n zachtst gezegd vreemd. Opzettelijk tuffen naar anderen is in coronatijd strafbaar en er zijn al de nodige mensen voor berecht. Maar ook de gemeente lijkt de handen van het probleem af te trekken. Een woordvoerder laat weten dat al het mogelijke is gepoogd om dit op te lossen, samen met buurtbemiddeling, het zorg- en veiligheidshuis en politie. Dat is niet gelukt en daarom legt Woensdrecht de bal weer bij wooncorporatie Mooiland. Aangezien een gemeente en college eindverantwoordelijk zijn voor veiligheid en wonen op lokaal niveau, is nog even de vraag of daarmee de kous af is.

Mooiland wil niet inhoudelijk reageren

In een speciaal hiervoor gemaakte brochure schrijft wooncorporatie Mooiland, in grote letters: “Overlast lossen we samen op.” De praktijk is helaas anders. Een woordvoerder is er kort en bondig over. Ze wil om privacy-redenen op geen enkele wijze op de zaak ingaan en zegt alleen meermaals dat het ‘de aandacht heeft’; de corporatie zou er mee bezig zijn. Dat wordt Gerard Nieuwboer en zijn buren echter al vijf jaar verteld, zonder dat er iets verandert.

Slachtofferhulp

Ook Slachtofferhulp kan niets voor deze mensen betekenen, meldt een medewerker die het algemene meldnummer beheert. Pas als er blijkt dat er officiële aangiftes zijn bij de politie, kan deze organisatie stappen ondernemen. Meldingen volstaan niet. Kort daarop echter laat woordvoerder Roy Heerkens weten toch eens te willen uitzoeken of er niet alsnog iets door zijn hulporganisatie kan worden gedaan. Hij komt daar nog op terug, belooft hij. Ondertussen heeft hij in ieder geval een tip voor mensen die iets vergelijkbaars meemaken: Altijd aangifte doen! Dat is een recht dat de politie je niet mag ontzeggen, al is bekend dat het soms wordt ontmoedigd. Neem dus geen genoegen met alleen een melding.

Vooralsnog heeft het er alle schijn van dat je in situaties als deze behoorlijk aan je lot bent overgeleverd wanneer een verhuurder diens verantwoordelijkheid niet neemt. Een gemeente zegt niets meer te kunnen doen wanneer alle standaardprocedures zijn doorlopen, de politie geeft onduidelijke en wisselende signalen af en er lijkt vooralsnog geen enkele organisatie bij machte je dan nog te kunnen helpen, tenzij Slachtofferhulp alsnog met iets komt. Ondertussen vreest de buurt dat het binnenkort escaleert. Wie dan de verantwoording neemt voor de gang van zaken zal nog moeten blijken.

UPDATE, 11 augustus, 14.42 uur: Slachtofferhulp heeft, na bemiddeling van onze ombudsman, laten weten alsnog graag eens naar het verhaal van meneer Nieuwboer en zijn buren te willen luisteren. Mogelijk kan de organisatie toch iets betekenen, al is het maar een luisterend oor bieden, adviseren en -wanneer er alsnog aangiftes komen- ook daarin begeleidend en juridisch optreden. De bewoners overwegen daarnaast inmiddels om op basis van structureel ontnomen woongenot er tevens een rechtsbijstand-kwestie van te maken. Ze vinden dat wooncorporatie Mooiland niet alleen de situatie moet oplossen maar hen tevens dient te compenseren voor de ruim vijf jaar voortslepende overlast, bedreigingen en het tolereren van strafbare zaken zoals het spugen naar mensen.

Heb jij ook een onderwerp voor onze ombudsman? Mail dan naar: [email protected]