West-Brabant

Wat doet de regio tegen de gevaren en overlast van vuurwerk? (deel 2)

Foto: Christian Traets Fotografie

Hans-Jorg van Broekhoven Hans-Jorg van Broekhoven

Het nieuwe vuurwerkverbod heeft er vooralsnog niet voor gezorgd dat er in onze regio geen overlast en vernielingen meer plaatsvinden. De aanpak ervan wordt grotendeels georganiseerd via Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Toch is er per gemeente ook eigen beleid en zelfs per buurt kan de aanpak verschillend zijn, legt een wijkagent uit.

Door: Hans-Jorg van Broekhoven

Het is niet nieuw dat er in de aanloop richting de jaarwisseling flinke knallen klinken in de wijken. De regio kreeg dit jaar daarnaast te maken met enkele grote incidenten. Roosendalers zijn de perikelen van eind november vast nog niet vergeten en de aanslag met een vuurwerkbom op de Woensdrechtse burgemeester Adriaansen dreunt in ieder geval figuurlijk nog na. Ook in Bergen op Zoom moest al het nodige straatmeubilair het ontzien en klinken klappen als nooit tevoren. Wat wordt er eigenlijk ondernomen om dit te voorkomen, nu en in de toekomst?

Regionale aanpak

Marieke van Wijk, woordvoerder namens Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, vertelt wat er op regionaal gebied speelt. Samen met onder meer brandweer en politie worden risico-inschattingen gemaakt en scenario’s uitgewerkt. Daar zijn gemeenten ook actief bij betrokken. Ze legt uit: “We maken bijvoorbeeld afspraken over een plan van aanpak en de capaciteit van het beschikbare personeel, voor zowel de aanloopperiode als de jaarwisseling zelf. Dit is natuurlijk een speciaal jaar dus we bespreken tevens de naleving van de coronamaatregelen. “Naast het vuurwerkverbod is er dus tevens aandacht voor zaken als groepsvorming en illegale feesten.

Prioriteiten stellen

Ondanks de maximale inzet lukt het nooit om overal tegelijk te zijn. Van Wijk: “We stellen wel prioriteiten op. Wat heel belangrijk is, is dat hulpverleners veilig hun werk kunnen doen. Als die worden belaagd zal daar meteen politie op afgaan.” Er zijn daarnaast prioriteiten voor geweldpleging, zwaar vuurwerk en branden. Dat lijk zo logisch maar, zo stelt Marieke; “Daar moet wel capaciteit op ingezet worden.” Al met al een heel pakket, dus soms moeten keuzes worden gemaakt, gebaseerd op verwachte risico’s. Er liggen allerlei scenario’s klaar.

Of het erger is dan andere jaren? Als je kijkt naar wat er eind november in Roosendaal speelde zeker, aldus de Veiligheidsregio-woordvoerder. “Dat hebben we nog niet eerder meegemaakt.” Verdere cijfers zijn er nog niet.

Vuurwerk in de wijk

Namens de politie, die dagelijks met de praktijk op straat wordt geconfronteerd, wil wijkagent Michael Verdult graag vertellen wat er zoal speelt. In ieder geval op Bergse Plaat, hij geeft toe dat de ene buurt de andere niet is. Zelf heeft ie niet het idee dat de overlast erger is dan de afgelopen jaren. Wel ziet hij ook dat het vuurwerk steeds zwaarder wordt en dat jongeren er al eerder in het jaar mee beginnen.

Heel moeilijk is het niet om eraan te komen. Er poppen steeds tijdelijke social media accounts op, die het illegale spul aanbieden. De wijkagent weet niet hoe het uiteindelijk bij jongeren terecht komt. Collega-woordvoerder Pierre-Ine Mattheussens vertelt dat een deel gewoon als postpakketten wordt verstuurd. Zowel de vervoerders als politie proberen hier alert op te zijn maar aan de buitenkant zie je niet wat er in zo’n pakje zit.

Golfbeweging

Wijkagent Verdult vertelt dat hij en z’n collega’s zo veel mogelijk direct op meldingen proberen te reageren. In periodes van veel overlast wordt daarnaast tevens actief gepatrouilleerd. “Momenteel is het wat rustiger, het is vaak een golfbeweging waar we op anticiperen.” Het ligt ook een beetje aan de sfeer en het karakter van een buurt, legt hij uit. Daarom is het samenspel tussen een wijkagent die weet wat daar gaande is zo belangrijk. En dus helpt het enorm als mensen meldingen blijven doen. “Anders weten we ook niet wat er speelt.”

Lastig in te schatten

Er zijn geregeld overlegmomenten, met de gemeente bijvoorbeeld en met boa’s. Waar nodig wordt samen opgetrokken in de handhaving. Als wijkagent denkt Michael ook mee over beleid en aanpak in bredere zin. En hij heeft veel direct contact met collega’s uit andere wijken, alleen al omdat jeugd nogal eens (bewust) naar andere stadsdelen trekt. Door dat uitwisselen van info weten agenten beter met wie ze te maken hebben.

De politieman vertelt eerlijk dat het een spannende jaarwisseling wordt. Door de coronaregels hebben agenten er een controlerende taak bijgekregen en hoe netjes mensen het vuurwerkverbod gaan respecteren zal de praktijk uit moeten wijzen. “Capaciteit is het probleem niet maar het is wat lastiger voor te bereiden want alles is nu anders.”

In het eerder gepubliceerde deel 1 kun je lezen wat gemeenten zoal doen om overlast zo veel mogelijk te voorkomen.