Geen regio geselecteerd

Waterkwaliteit Kleine Melanen is weer zoals het hoort te zijn

Wethouder Patrick van der Velden en Niels Mureau sloten samen het project af © Gemeente Bergen op Zoom

Redactie Redactie

Waterschap Brabantse Delta en de gemeente Bergen op Zoom hebben het project om de waterkwaliteit van de Kleine Melanen te verbeteren afgerond. Wethouder Patrick van der Velden en Niels Mureau van Waterschap Brabantse Delta sloten het project gezamenlijk af.

De afgelopen jaren is er gebaggerd, is de waterbodem afgedekt met een schone zandlaag, zijn de oevers opnieuw ingericht, zijn sommige vissen verwijderd en is er een speciaal klei en vlokmiddel aan het water toegevoegd om de algengroei minimale kans te geven. Al deze maatregelen moeten ervoor zorgen dat dat het risico op blauwalg flink wordt beperkt. Volgens Wethouder van der Velden is er bij dit project is veel lering getrokken uit de aanpak bij de Groote Melanen. “Hier is de waterkwaliteit mede door het omleiden van afgekoppeld hemelwater sterk verbeterd”, legt de wethouder uit.

In samenspraak met de visvereniging is er gekeken naar de huidige visstand. Door middel van afvissen heeft er een telling plaatsgevonden en zo zijn er in overleg met de vogelwerkgroep maatregelen getroffen om de ganzenpopulatie in bedwang te houden. Buurtbewoners kunnen ook een steentje bijdragen aan de waterkwaliteit, namelijk door het beperken van het voeren van dieren (eenden, ganzen, vissen) en het uitlaten van honden langs de waterkant. Zowel de wethouder, als de bestuurder bevestigen het belang van samenwerking in dit project. “Alleen ga je snel, samen kom je verder”, aldus Niels Mureau van Waterschap Brabantse Delta.