Bergen op Zoom

Waterschap Brabantse Delta ontvangt onderscheiding

Pepijn Vermunt Pepijn Vermunt

Het team Keringen en Vaarwegen van waterschap Brabantse Delta heeft maandag een onderscheiding ontvangen voor veilge, bloemrijke dijken.

De onderhoudsmannen van het team Keringen en Vaarwegen beheren de primaire en regionale keringen binnen het werkgebied van het waterschap. De veiligheid van de dijken is hun belangrijkste doel. De kwaliteit van de grasmat speelt hierbij een grote rol. Ook besteed het team veel aandacht aan de aanwezigheid van zeldzame planten en dieren. Om deze soorten in het veld te herkennen, hebben alle medewerkers een cursus gevolgd. Met deze kennis kunnen zij het beheer ter plekke aanpassen.

Na het ontdekken van de zeldzame en beschermde Bijenorchis op de primaire keringen langs het Volkerak-Zoommeer bij Bergen op Zoom heeft het team het beheer aangepast. Jaarlijks plaatsen zij bij de orchidee markeringen zodat de maaimachines in het voorjaar de planten laten staan. Dankzij de kennis en aanpak van het team is de groeiplaats van deze zeldzame orchidee niet verdwenen maar juist actief in stand gehouden.

Watergraaf Peter Glas van waterschap De Dommel overhandigde de onderscheiding aan het team Keringen en Vaarwegen. Het doel van de onderscheiding is de bevordering van bloemrijke dijken in Nederland.

{webpage_link type=video id=4400}