Bergen op Zoom

Weer bomen om aan de Rijtuigweg in Bergen op Zoom

Opnieuw bomen omgewaaid aan de Rijtuigweg ©ZuidWest Update

Pepijn Vermunt Pepijn Vermunt

Door de westerstorm zijn er donderdagochtend opnieuw bomen omgewaaid aan de Rijtuigweg in Bergen op Zoom. Wethouder Patrick van der Velden is ter plekke geweest om de situatie te bekijken. Ook voor hem is de maat vol: “De bomen gaan tegen de vlakte, en wel zo snel mogelijk.”

Bij de laatste storm van begin januari waaiden ook al twee kastanjebomen om en veroorzaakten veel schade aan gevels van appartementen aan de Rijtuigweg. Zeker één gevel moet opnieuw worden opgemetseld. Bewoners sloegen vervolgens alarm bij de gemeente. Ook de PvdA stelde vragen aan het college van B&W. Raadslid Han Verbeem: “De kastanjebomen aan de Rijtuigweg-Zuid zijn mooi en karakteristiek, maar tegelijkertijd een gevaar voor de omgeving. Ze zijn aan het eind van hun levensduur. Bomen zoals deze gaan gemiddeld 120 jaar mee en deze zijn geplant rond 1885, na de sloop van de vestingwerken. Dat is bijna 135 jaar geleden dus de kastanjes zitten in hun reservetijd.” 

In de raadscommissie van woensdag 17 januari beloofde de wethouder om binnen twee weken tijd een ronde langs de bomenlaan te maken, samen met de bewonersvertegenwoordiging van de Rijtuigweg. De storm van donderdag heeft dit proces versneld. Doordat er weer bomen omver gingen, was de wethouder nu al ter plekke.

Tegen BN De Stem zegt Van der Velden dat de bomen gekapt gaan worden.