Ossendrecht

‘Weinig animo voor betaald MTB-vignet in Ossendrechtse bossen’

Wegwijzer bij de bossen in het Grenspark.

Han Verbeem Han Verbeem

Er lijkt geen maatschappelijk draagvlak in Woensdrecht voor de introductie van een zogeheten MTB-vignet, waarbij mountainbikers tegen betaling gebruik mogen maken van de crosspaden in de bossen van het Grenspark bij Ossendrecht. Dat blijkt uit een online onderzoek dat PvdA Woensdrecht de afgelopen weken heeft gehouden. Van de 302 deelnemers is slechts 38 procent van de ondervraagden voorstander van het vignet, 45 procent is tegen. De rest twijfelt nog of heeft geen mening.

PvdA-rapport

Donderdag zijn de resultaten gepresenteerd aan wethouder Jeffrey van Agtmaal en vertegenwoordigers van het Grenspark Kalmthoutse Heide: coördinator Jan Weverbergh en beleidsmaker en tevens oud-wethouder Martin Groffen. Van de 302 mensen die deel hebben genomen aan de enquete komt tweederde uit de gemeente Woensdrecht en éénderde van buitenaf. Van deze groep is 40 procent mountainbiker, 30 procent wandelaar en ruim 12 procent paardrijder.

Natuurherstel en onderhoud

De inkomsten van het vignet zouden volgens de ondervraagden ten goede moeten komen aan het onderhoud van de fietsroutes en het bos, herstel van natuur en het plaatsen van borden die wijzen op de gedrags- en verkeersregels. Net iets meer dan de helft van alle ondervragers vindt het niet nodig dat er nog meer MTB-paden in de regio moeten komen. Dertig procent vindt dat wel een goed idee, de overige ondervraagden twijfelen nog of hebben geen mening.

In vrijheid beperkt

Een bezoek aan het bos is voor de meesten vooral ter ontspanning en om van de natuur te genieten. Sport komt op de derde plaats en slechts een klein deel komt er om de hond uit te laten. Van de ondervraagden gaan de voor- en tegenstanders van de MTB-paden gelijk op, rond de 38 procent. Een kwart stelt zich neutraal op. Een krappe meerderheid van hen – 55 procent- voelt zich bij het bezoek aan het bos in hun vrijheid beperkt door overige bezoekers en gebruikers.

Onduidelijkheid over regels

Voor 46 procent van de ondervraagden is duidelijk aangegeven waar de MTB-ers zich mogen begeven. Maar voor een meerderheid van 53 procent is dat minder helder. Voor een overgrote meerderheid, ruim tweederde van de ondervraagden, is het evenmin duidelijk of ook andere bezoekers gebruik mogen maken van de MTB-paden.

Kindermiddag

De helft van de bezoekers vindt dat het openstellen van de route voor andere gebruikers ook een regionale meerwaarde heeft. Bijvoorbeeld als reguliere fietsroute, wandelgebied of ruiterpad. Slechts een klein deel van de ondervraagden is uitgesproken voorstander van een kindermiddag, woensdag tussen 10.00 en 16.00 uur, waarbij uitsluitend kinderen en hun ouders of verzorgers gebruik van de MTB-paden mogen maken.

Werkgroep

De Woensdrechtse PvdA wil naar aanleiding van de enquête een werkgroep oprichten waarin vertegenwoordigers van wandelaars, fietsers, ruiters en natuurliefhebbers regelmatig samenkomen. Deze werkgroep kan dan ideeën geven aan het bestuur Grenspark Kalmthoutse Heide en de opvolging waarborgen. Dat is ook gebleken uit de online gesprekssessies die donderdagavond na afloop van de onderzoekspresentatie plaatsvonden.