Bergen op Zoom

Weinig verschuivingen in het derde leefbaarheidsonderzoek

Redactie Redactie

Begin juni ontvingen ongeveer 13.000 huishoudens uit de gemeenten Woensdrecht, Bergen op Zoom, Steenbergen en Tholen een uitnodiging om deel te nemen aan de derde Lemon (leefbaarheidsmonitor) enquête. Precies 3.682 personen hebben deze enquête over vier verschillende leefbaarheidsaspecten beantwoord. De respondenten uit de vier gemeenten beoordelen hun directe woonomgeving met een ruime voldoende.

Bergen op Zoom behaalde een 7,1, Woensdrecht haalde een 7,7, Steenbergen ontving een 7,5 en Tholen behaalde een 7,4. De resultaten waren dus positief. Punten van kritiek waren er ook, zo waren er klachten vanuit bewoners van de plattelandskernen in de gemeente Steenbergen en Woensdrecht. Zij gaven het openbaar vervoer een onvoldoende. In Tholen daalde de waardering voor het onderhoud van de groenvoorziening, terwijl dit in de Gemeenten Bergen op zoom en Woensdrecht juist toenam. De gemeenten gaan met corporaties zoals Woonkwartier, Woningstichting Woensdrecht en Stadlander de gegevens bestuderen en maken per wijk een analyse die zij met elkaar en andere betrokken partijen gaan bespreken en afstemmen.