Hoogerheide

Werkgelegenheid Woensdrecht in de lift

Redactie Redactie

Het gaat goed met de werkgelegenheid in de gemeente Woensdrecht. Het aantal banen is in 2017 met 1,3% gestegen daarnaast is het aantal vestigingen van bedrijven gestegen met 3,7%.

 

De werkgelegenheid groeit vooral in de industrie, de overheid en detailhandel. Dit blijkt uit de werkgelegenheidsenquête van de Regio West Brabant. In de gemeente Woensdrecht zijn in 2017, 9328 personen werkzaam bij 1618 vestigingen. De belangrijkste werkgevers zijn industrie, openbaar bestuur en overheid en detailhandel.

De werkgelegenheid is in 2017 met 1,3% toegenomen of te wel 124 banen. Het aantal vestigingen is toegenomen met 3,7%. Daar tegenover staat dat het aantal starters in 2017 voor het tweede jaar achtereen is gedaald.

De verantwoordelijk portefeuillehouders voor economie Hans de Waal en sociale zaken Lars van der Beek zijn tevreden over de cijfers en geven aan dat het goed gaat met de werkgelegenheid en het terugdringen van de werkloosheid in de gemeente Woensdrecht.