West-Brabant

West-Brabant krijgt speciaal meldpunt voor crisissituaties

© Nationale Beeldbank

Pepijn Vermunt Pepijn Vermunt

West-Brabant krijgt een speciaal meldpunt voor crisissituaties. Het telefoonnummer is vanaf 1 juni 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar.

Het meldpunt is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken over bijvoorbeeld iemand die verward gedrag vertoont. Ook bij vermoedens van (kinder)mishandeling, huiselijk geweld, jeugd- en opvoedingsproblemen kun je hier terecht.

Huidige situatie

Op dit moment komen dit soort meldingen op allerlei verschillende plekken binnen. Voor inwoners en professionals is het vaak lastig om de juiste weg te vinden. Als een melding op een verkeerde plek terecht komt, dan kan dit weer leiden tot verkeerde beoordelingen, vertraging of verkeerd advies.

Telefoonnummer

Het meldpunt wordt ingericht bij Veilig Thuis West-Brabant in Breda. Daar nemen medewerkers de meldingen in ontvangst, beoordelen deze en bepalen de ernst van de situatie. Het crisisnummer is niet bedoeld voor levensbedreigende situaties, daarvoor is het alarmnummer 112. Het telefoonnummer voor het meldpunt wordt op een later moment bekend gemaakt.