West-Brabant

West-Brabantse fracties willen duidelijkheid over giftreinen

Naima El Azzouzi, raadslid GroenLinks Roosendaal (Foto: ZuidWest Update)

Naïma El Azzouzi neemt afscheid als raadslid GroenLinks Roosendaal

Redactie Redactie

In navolging van andere Brabantse gemeenten zoals Gilze-Rijen is ook Roosendaal bezorgd over de risicotransporten die per spoor door de regio gaan. Netwerkbeheerder ProRail geeft geen inzage in de vrachtbrieven en transporttijden en dat is voor zowel GroenLink als de PvdA onacceptabel. Raadslid Naima El Azzouzi schreef daarom een brief aan het Roosendaalse college: zij wil exact weten wat, hoe veel en hoe vaak er vervoerd wordt per spoor. Zij krijgt bijval van de Bergse en Roosendaalse PvdA.

“Voor een spoorstad als Roosendaal is dit geen onbekend thema”, aldus het Roosendaalse GroenLinks-raadsid Naima El Azzouzi. Net als andere Brabantse gemeenten wil ook Roosendaal meer grip krijgen op het goederenvervoer per spoor. Een meerderheid van de Roosendaalse raad steunde daarom de motie die GroenLinks in 2013 heeft ingediend, samen met PvdA, SP, D66, RL en de toenmalige ND. Het college kreeg destijds de opdracht om, samen met omliggende spoorgemeenten, in overleg te gaan met ProRail. Sindsdien is het echter opvallend stil gebleven.

Risico’s minimaliseren

Het vervoeren van giftige stoffen gaat gepaard met risico’s en die moeten zo klein mogelijk zijn, stelt El Azzouzi. “Het liefst ziet onze fractie het aantal wagons met giftige stoffen dalen in onze gemeente maar in onze huidige maatschappij lijkt het alleen maar meer te worden.”

Communicatie

Daarom klopt GroenLinks, zeven jaar na de motie, opnieuw aan bij het Roosendaalse college met een reeks vragen over de huidige stand van zaken. El Azzouri wil onder meer weten hoeveel giftreinen er door de bebouwde kom rijden, hoe vaak ze rijden en of er enige vorm van financiële compensatie vanuit de Rijksoverheid te verwachten is. Ook vindt GroenLinks het belangrijk dat er een communicatie- en calamiteitenplan komt richting de omwonenden. “Met meerdere spoorwegovergangen door de gemeente én onze gunstige ligging is het belangrijk dat wij, gemeenteraad en B&W, invloed kunnen uitoefenen op wat er allemaal over onze sporen rijdt.”

Ook PvdA ondersteunt vragen

GroenLinks is niet de enige partij die zich zorgen maakt over het goederentransport per spoor in de regio. Ook de PvdA-raadsfracties van Roosendaal en Bergen op Zoom ondersteunen de vragen van raadslid El Azzouzi en verlangen duidelijkheid van hun colleges. Het Bergse raadsid Joey van Aken laat desgevraagd weten: “Wij sluiten ons aan bij eerdere gestelde vragen van PvdA Gilze-Rijen, PvdA Brabant en de vijf grootste PvdA-afdelingen, waaronder Tilburg en Den Bosch.”