Woensdrecht

Wethouder blij met begrip voor achterstallig onderhoud openbare ruimte

onderhoud en bestrijding onkruid Woensdrecht

Wethouder Van Agtmaal is blij dat inwoners begrip tonen voor heit feit dat de hevige regenval zorgde voor achterstallig groenonderhoud.

Hans-Jorg van Broekhoven Hans-Jorg van Broekhoven

Het weerbeeld van de afgelopen weken heeft ervoor gezorgd dat de gemeente Woensdrecht een achterstand opliep in het onderhoud van de openbare ruimte. Een persbericht spreekt van ‘niet het gewenste kwaliteitsniveau halen’. Met de inzet van extra mensen wordt geprobeerd om de achterstand in te halen. Wethouder Jeffrey van Agtmaal is blij dat me meeste inwoners begrip tonen voor de situatie.

De extreme hoeveelheid regen heeft ervoor gezorgd dat werkzaamheden niet overal uitgevoerd konden worden. Soms leverde het zelfs extra werk op. Om zo snel mogelijk alles weer op orde te hebben zijn voor groenbeheer extra mensen ingehuurd, laat Jeffrey van Agtmaal in een telefonisch interview weten. Onder meer om het vele onkruid overal het hoofd te bieden. Er is extra budget vrijgemaakt om dit zo snel mogelijk te realiseren. Ook de gemeentelijke wijkteams en Saver zetten een tandje bij.

Verzakkingen

Volledig op het gewenste niveau komen zal niet lukken, verwacht de wethouder; “Dan moet het echt kurkdroog worden.” Wel wordt alles op alles gezet om het straatbeeld netjes te krijgen, belooft hij. Een andere zorg, en die is wat complexer, zijn de verzakkingen in het straatwerk die ontstaan door de vele regenbuien. “Dat is wel tricky, want dan komen ook de veiligheid en gezondheid van mensen in het gedrang.”

Dat ziet hij als een grotere zorg. Hij verwacht wel dat de vaste huisaannemer dat soort meldingen tijdig en doeltreffend op kan lossen. Soms worden er tijdelijk wegen afgezet. “Normaal hadden we amper borden nodig om af te zetten maar nu gebeurt dat vaker”, aldus Van Agtmaal.

Wel begrip

Inwoners hebben gelukkig begrip voor de gang van zaken, merkt de bestuurder. “Meer dan andere jaren. Mensen met een eigen tuin kunnen het ook amper bijhouden soms.” Hij wil echter toch zo veel mogelijk blijven voldoen aan de kwaliteitsniveaus die met de gemeenteraad zijn afgesproken. Daar moeten wat onvoorziene kosten voor worden gemaakt maar die ruimte is er. En het kan eigenlijk niet anders, gezien de omstandigheden; “Dat het zo nat zou worden, had niemand verwacht.”

Extra budget, gezien de verwachtingen

De komende jaren wordt rekening gehouden met extra budget. Voor komend jaar is al een ton extra gepland. In totaal is de afgelopen jaren drie ton meer uitgegeven, alleen al voor onkruidbestrijding. Voor de langere termijn zal naar nieuw beleid gekeken moeten worden.

Er is structureel wat veranderd, heeft Jeffrey zelf gemerkt. “Ik weet nog wel dat tien jaar geleden we begin oktober stopten met gras maaien en dan gingen de bladkorven naar buiten. De afgelopen twee jaren hebben we tot half december gemaaid en gingen pas begin van die maand de bladkorven naar buiten.”