Roosendaal

Winkeliers in Roosendaal mogen geen alcohol schenken

Pepijn Vermunt Pepijn Vermunt

De proef waarbij Roosendaalse winkeliers een glaasje alcohol mogen schenken aan hun klanten stopt iets eerder. Burgemeester Niederer volgt daarmee het advies van de bezwarencommissie. De bezwarencommissie volgt, op haar beurt, een uitspraak van de bestuursrechter in de gemeente Nieuwegein. Die oordeelde dat een glaasje wijn in een kledingzaak of een borreltje bij de bakker niet is toegestaan op grond van de Drank en Horecawet.

Het ging om een landelijk experiment van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. In Roosendaal namen uiteindelijk 15 ondernemers deel aan de pilot, die detailhandel en horeca mixt. De deelnemende winkeliers mochten in hun winkel naast niet-alcoholische dranken, ook alcoholische consumpties schenken. Daarnaast mochten horecaondernemers in hun café of restaurant een hoek inrichten voor de verkoop van detailhandelsproducten. Ook deze verkoop is niet langer toegestaan.

Het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid en de Koninklijke Slijtersunie stapten onder andere in de gemeente Nieuwegein naar de rechter. In Roosendaal werd bezwaar gemaakt tegen de pilot . De Slijtersunie zag de proef als oneerlijke concurrentie. De rechter oordeelde dat het serveren van een glaasje wijn bij de kapper of in een boekhandel niet door de beugel kan.

De deelnemers wisten al dat de pilot met ingang van 1 april stopt. Daarmee eindigt de pilot iets eerder dan aanvankelijk de bedoeling was. De betrokken ondernemers krijgen enige weken de tijd om hun activiteiten af te bouwen.