Bergen op Zoom

‘Winstwaarschuwing’ Bergs college: rigoreus bezuinigen is geen optie

Foto: Pixabay

Han Verbeem Han Verbeem

Volgende maand maakt het college van B&W de conceptbegroting voor 2021 en de daaropvolgende jaren bekend. Daarbij geeft het college nu al een ‘winstwaarschuwing’ af: het zal heel moeilijk zijn om een bezuinigingsopgave van 15 miljoen structureel door te voeren. “Als je het daadwerkelijk reëel wil begroten, is het de vraag of de begroting in 2021 al sluitend zal zijn”, zegt woordvoerder Erwin Stander namens het Bergse zakencollege.

 

 

 

Het zijn spannende weken in de aanloop naar de begrotingsdebatten. Toch is en blijft de opdracht van het Focusakkoord leidend, hoe moeilijk de opgave ook is, benadrukt Stander. “We werken er met z’n allen keihard aan om de begroting voor de komende jaren in evenwicht te krijgen. Daarom heeft het college bijvoorbeeld ook de hele zomervakantie doorgewerkt en wordt ook door de ambtenaren in deze periode een tandje bijgezet.” 

Wettelijke taken

Het begrip ‘winstwaarschuwing’ is vertekenend, want van een financiële winst is geen sprake. Integendeel, de gemeente Bergen op Zoom kampt met een schuld van meer dan een kwart miljard euro en oplopende tekorten op de lopende uitgaven. Rigoreus 15 miljoen bezuinigen is echter geen optie, vindt het college. “Daar hangt meer aan vast. Bovendien moet alles ook in het licht worden gezien van de andere opdrachten die hier mee samenhangen: het verbeteren van de kwaliteit en het veranderen van de bestuurlijke en ambtelijke cultuur.”

Waar het dit nieuwe zakencollege om gaat, is dat ze een realistische begroting wil presenteren met doelen die ook uitvoerbaar zijn. “Zo weten we bijvoorbeeld dat de tekorten op het sociaal domein groot zijn. Die buig je niet zomaar om”. Zeker niet als je te maken hebt met zogeheten openeinderegelingen, die je niet vooraf kunt plannen.” Immers, de gemeente is verplicht om bijstandsuitkeringen toe te kennen als een inwoner daar recht op heeft. Datzelfde geldt ook voor de wettelijke taken rondom Jeugdzorg.”

Gevolgen corona

Het is voor gemeenten ook lastig nu al in te schatten welke invloed de coronamaatregelen gaan hebben op het budget: “Daarnaast maken de extra uitgaven die we dit jaar al hebben vanwege Corona, het ons niet makkelijker. En waarschijnlijk stopt die coronacrisis ook niet op 1 januari 2021.”

Gesprek met bevolking aangaan

Samen met de Bergse gemeenteraad en de ambtelijke organisatie staat het college al in een hoge versnelling om te voldoen aan de opdrachten die uit het Focusakkoord voortvloeien, aldus Stander. “Projectgroepen en klankbordgroepen zijn onder stoom en kokend water aan de slag om te bekijken welke voorstellen gedaan kunnen worden om uitgaven om te buigen of juist meer geld te genereren. Daarvoor zullen we ook met de bevolking in gesprek gaan, want ook daar leven hele goeie ideeën en initiatieven. En ondanks dat er in de zomer harder dan normaal is doorgewerkt, weten we dat dit allemaal tijd gaat kosten.”