Bergen op Zoom

Wisseling van de wacht in Bergen: zakencollege maakt plaats voor coalitiewethouders

Het nieuwe Bergse college.Vlnr: Hans Peter Verroen, Dominique Hopmans, Joost Pals, Joey van Aken en Letty Demmers-van der Geest.

Han Verbeem Han Verbeem

Bergen op Zoom heeft sinds dinsdagavond een compleet nieuw college: Letty Demmers-van der Geest (D66), Dominique Hopmans (VVD), Joey van Aken (PvdA/GL), Hans-Peter Verroen (CDA/V-BoZ) en Joost Pals (Lokaal Realisme). Ze beginnen met goede moed aan een nieuw hoofdstuk in de Bergse raadspolitiek. Opmerkelijk genoeg hebben van de 31 aanwezige raadsleden 8 tégen de benoeming van Letty Demmers gestemd – meer dan een kwart van de raad. De stemming was anoniem.

Ook andere collegeleden kregen enkele tegen- of blanco stemmen. Desondanks kunnen de wethouders rekenen op een overgrote steun van coalitie én oppositie. De nieuwe ploeg is een mix van jong talent en ervaren bestuurders. Demmers-van der Geest heeft een ruime ervaring als raadslid, wethouder en vervulde vervolgens burgemeestersposten in Zeeland en Brabant. Op de publieke tribune waren ook Vlissingse raadsleden aanwezig om haar benoeming bij te wonen. Inmiddels is ze gepensioneerd en gaat nu opnieuw een nieuwe bestuurlijke periode tegemoet. Na 25 jaar maakt ze haar terugkeer in het Bergse college.

Flitscarrière

Hopmans is met 26 jaar nieuwkomer en het wethouderschap is voor hem de kroon op zijn flitscarrière. Vorig jaar kreeg hij als éénmansfractie het fractievoorzitterschap in zijn schoenen, nadat drie raadsleden zich hadden afgesplitst en hem alleen in de VVD-fractie achterlieten. Vervolgens bracht hij het tot lijsttrekker en wist met vijf zetels de VVD terug op sterkte te brengen. Van Aken (30) heeft twee volle raadsperiodes achter de rug, waarvan één in Steenbergen en de afgelopen vier jaar als fractieleider in Bergen op Zoom.

Financien

Joost Pals heeft al drie raadsperiodes achter de rug en is sinds de verkiezingen partijleider van Lokaal Realisme. Hij geldt als financieel specialist en deze portefeuille is ook aan hem toegewezen. Verroen heeft twee raadsperiodes als raadslid afgerond, in 2018 als fractievoorzitter. Ook is hij dagelijks bestuurslid (DB’er) bij Waterschap Brabantse Delta. Deze functie stopt, omdat beide taken niet verenigbaar zijn volgens de Waterschapswet.

Nieuwe raadsleden

Met het aantreden van de wethouders nemen vijf nieuwe raadsleden de vrijgekomen posities in de gemeenteraad in. Dat zijn Julien Voets (Lokaal Realisme), Jaap van Dam (CDA), Jovita Dorigo (D66) Dave Lijmbach (VVD) en Yusuf Kaplan (PvdA). De eerste vier waren de afgelopen raadsperiode al actief als raadslid of fractieondersteuner. Kaplan treedt na een afwezigheid van acht jaar weer terug in de Bergse raadspolitiek.

Vertrek zakencollege

Drie wethouders van het oude, niet-politieke zakencollege nemen afscheid: Jeroen de Lange, Mignon van der Zwan en Barry Jacobs. Petra Koenders is een maand geleden al vertrokken en maakt momenteel een rondreis door Spanje, merkt burgemeester Petter op. De drie bestuurders vertrekken met gemengde gevoelens. Al snel na hun aantreden als zakencollege in mei 2020, ontstonden meningsverschillen over de uitvoering van het Focusakkoord. De eenheid verdween. “Daar hadden we allemaal, college én raad, beter aan moeten werken”, zegt Van der Zwan. Jacobs, begonnen als VVD-wethouder, zet definitief een streep onder zijn Bergse politieke loopbaan. Hij gaat een toekomst als zelfstandig ondernemer tegemoet.