Hoogerheide

WMO-Aanpassingen in huurwoningen eenvoudiger

Pepijn Vermunt Pepijn Vermunt

Gemeente Woensdrecht, Woningstichting Woensdrecht en Stadlander hebben woensdagmiddag een overeenkomst getekend over woningaanpassingen in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). De uitvoeringsafspraken maken het eenvoudiger om aanpassingen in een huurwoning door te voeren.

Wethouder Lars van der Beek: “Door duidelijke afspraken te maken, kan het proces van woningaanpassingen sneller en eenvoudiger verlopen. De huurder heeft hier baat bij: zo is veel sneller duidelijk welke eigen bijdrage nodig is en kan hier rekening mee worden gehouden bij aanpassingen om een woning bijvoorbeeld rolstoeldoorgankelijk te maken. De aanpassingen kunnen door de korte lijnen ook sneller worden uitgevoerd.”

Als er een Wmo-indicatie afgegeven is voor bepaalde woningaanpassingen kan de gemeente voortaan volgens de bepalingen van de overeenkomst direct doorverwijzen naar een aannemer. Het betreft aanpassingen onder de € 1.361,-. Alleen bij duurdere aanpassingen en in het geval van een traplift of automatische deuropeners is er toestemming nodig van de woningstichtingen. Is er een indicatie afgegeven voor een traplift, dan wordt deze conform het contract van de gemeente geleverd door Handicare. Blijkt dat inwoners een te hoog inkomen hebben en daardoor de traplift niet vergoed krijgen, dan kunnen zij toch gebruik maken van dit contract. Voor hen gelden dan dezelfde gemeentelijke voorwaarden en afgesproken prijs. Zij zijn daardoor veel goedkoper uit. Mensen kunnen hiervoor contact opnemen met de gemeentelijke intake.

De gemeente en de woningstichtingen maakten ook afspraken over het vrijkomen van een aangepaste woning door huuropzegging. Zij treden dan in overleg om te kijken of er woningzoekenden zijn die een aangepaste woning nodig hebben.