Hoogerheide

Strengere controles Woensdrecht op Leerplichtwet: 100 euro boete per dag

Foto: Pixabay

Han Verbeem Han Verbeem

De gemeente Woensdrecht gaat strenger toezien op de leerplicht voor jongeren die in het buitenland, vaak België, naar school gaan. Het niet aanvragen van een vrijstelling is een overtreding van de Leerplichtwet. Volgens wethouder Lars van der Beek is van dertig kinderen niet bekend waar ze naar school gaan. De ouders riskeren een dwangsom van honderd euro per dag, als ze dit niet melden.

Jaarlijks volgen zo’n 300 tot 350 jongeren uit Woensdrecht onderwijs buiten Nederland. Ouders van leerplichtige kinderen tussen 5 en 18 jaar, moeten daarvoor een vrijstelling aanvragen – wat volgens de wethouder niet altijd gebeurt. Uit cijfers van het Regionaal Bureau Leren (RBL) West-Brabant blijkt dat Woensdrecht veel vrijstellingen heeft, aldus Van der Beek. In het schooljaar 2022-2023 was 40,19% van alle vrijstellingen in de regio afkomstig uit Woensdrecht.

Scholen informeren

Wethouder Van der Beek benadrukt dat de Leerplichtwet voor iedereen geldt, ook voor kinderen die in het buitenland naar school gaan. Woensdrecht informeert ook Belgische scholen over het aangescherpte beleid, zodat ouders van beide kanten geïnformeerd worden.