Hoogerheide

Woensdrecht heeft 20.000 euro klaarliggen voor sportsubsidies

Kleuters in felroze kleren proberen voetballen weg te trappen

Bianca van Vugt Bianca van Vugt

Clubs en organisaties die graag sportactiviteiten organiseren in de gemeente Woensdrecht kunnen subsidie aanvragen. De gemeente Woensdrecht lanceert hiervoor het Lokaal Sportakkoord. Er is voor 2021 en 2022 jaarlijks 20.000 euro beschikbaar om de inwoners in beweging te krijgen of te houden.

In het Lokaal Sportakkoord werken niet alleen de gewone sportaanbieders samen met de gemeente. Er zijn ook partners uit de kinderopvang en het onderwijs, van zorg en welzijn, uit de gezondheidszorg en het bedrijfsleven. Door samen een Lokaal Sportakkoord af te sluiten, komt er geld vrij van de rijksoverheid. “De partners zien graag dat iedereen actief is en dat sport en beweging leuk en toegankelijk is,” laat de gemeente Woensdrecht weten.

Maximaal 2.000 euro per activiteit

Als je een klein bedrag nodig hebt, bijvoorbeeld voor een clinic of een toernooi, dan hoef je alleen een mail met motivatie te sturen. Dat kan naar buurtsportcoach Jacky Jansens via [email protected] of naar beleidsadviseur vrijetijdseconomie Rowena van de Klundert via [email protected].

Als je meer dan 500 euro wilt aanvragen, moet het wel via een projectaanvraag. Een aanvraagformulier vind je op de website van de gemeente Woensdrecht. Je kunt maximaal 2.000 euro per activiteit aanvragen. De eerste aanvraagronde loopt nog tot en met 18 juli. De tweede ronde tot en met 1 oktober.

Passend aanbod zoeken voor iedereen

De deelnemende organisaties willen zo veel mogelijk inwoners in beweging krijgen of houden. “Van jong tot oud en als deelnemer, vrijwilliger of toeschouwer. Ze streven naar een passend aanbod voor iedereen, in alle levensfasen en met de kans voor mensen om zich verder te ontwikkelen,” legt de gemeente uit.

Het Lokaal Sportakkoord richt zich op een paar punten. Allereerst willen de organisaties de jeugd laten bewegen, omdat dit gezond is en goed voor de motoriek. Daarnaast moeten er manieren van sporten en bewegen komen die toekomstbestendig zijn en bereikbaar voor iedereen. Ook wordt er gelet op inclusief sporten en bewegen voor mensen met een belemmering. En als laatste willen ze een duurzame sportinfrastructuur aanleggen, zodat er ook goede voorzieningen zijn waar je kunt sporten en bewegen.

Sportcoaches kunnen helpen

Een kernteam beoordeelt de subsidieaanvragen. En dat kernteam bestaat uit de gemeente Woensdrecht, BWI Woensdrecht, Titurel en RSC De Zuidwesthoek. Ze letten er op of de activiteit aansluit bij het Sportakkoord, of het in de gemeente Woensdrecht plaatsvindt en voor de eigen inwoners is, en of er samenwerking is met anderen. “Gestreefd wordt om een evenwichtige verdeling te bereiken onder de doelgroepen (jeugd, ouderen, mensen met een beperking),” aldus de gemeente.

De buurtsportcoaches van de BWI Woensdrecht kunnen helpen bij het organiseren van activiteiten of evenementen. Voor vragen, informatie of begeleiding bij een subsidieaanvraag kun je contact opnemen met buurtsportcoach Jacky Jansens op telefoonnummer 06-22.36.97.03. Of kijk voor meer informatie op de speciale webpagina van de gemeente Woensdrecht.