Hoogerheide

Woensdrecht houdt ruim zeven miljoen over na sluiting boeken 2022

foto: Pixabay

Han Verbeem Han Verbeem

Woensdrecht heeft in 2022 ruim zeven miljoen euro overgehouden; een ongekend hoog resultaat. Volgens wethouder Lars van der Beek is het voordeel te danken aan scherp beleid én een aantal forse meevallers. Het college stelt aan de raad voor om van dit overschot 5,7 miljoen te storen in de Algemene Reserve. De overige 1,3 miljoen wil het college toevoegen aan de begroting van het lopende jaar.

Zo heeft Woensdrecht in 2022 zo’n anderhalf miljoen euro minder hoeven uit te geven aan het sociaal domein, waaronder Jeugdzorg en Wmo. Bij Wmo heft Woensdrecht minder besteed aan onder meer huishoudelijke ondersteuning en maatwerkvoorzieningen.  “We hebben lichtere vormen van zorg  geïntroduceerd waardoor we,  ondanks een stijging van het aantal cliënten, minder uitgaven hebben gedaan”, aldus Van der Beek. Meevallers bij Jeugdzorg komen door een terugloop van het aantal cliënten en de inkoop van minder zware -dus minder dure- zorgpakketten.

Omgevingswet

Ook heeft Woensdrecht in 2022 voordelen behaald door het uitstel van de omgevingswet en een bijstelling van de grondexploitaties Bergsestraat – Sportpark Huijbergen en de Noordrand in Ossendrecht: al met al 1,8 miljoen. De gelden die Woensdrecht van het Rijk heeft ontvangen voor duurzaamheidsbeleid zijn niet volledig uitgegeven, er is zo’n vier ton overgebleven. Verder kreeg Woensdrecht 127.000 euro compensatie voor de aanleg van glasvezelkabels.

Rijksgelden

Tenslotte heeft de gemeente coronageld overgehouden en bleef geld over bij de opvang van vluchtelingen, waaronder mensen uit Oekraïne. “Al met al zorgde dit voor een positief effect van zo’n 3 miljoen euro. De Rijksgelden zijn in december ontvangen en konden daarom niet meer in 2022 worden ingezet” aldus de wethouder.