Hoogerheide

Woensdrecht stelt ‘Uitnodigingskader zonneparken’ vast

Pepijn Vermunt Pepijn Vermunt

De gemeente Woensdrecht heeft het ‘Uitnodigingskader zonneparken’ vastgesteld. In dit document staat omschreven op welke locaties in het buitengebied zonneparken mogen komen en onder welke voorwaarden.

Woensdrecht heeft de ambitie om in 2035 alleen nog energie te gebruiken uit hernieuwbare bronnen. De gemeente wil die energie lokaal opwekken via windenergie en zonnepanelen op daken. Maar er zijn ook grondgebonden zonneparken noodzakelijk om aan de benodigde hoeveelheid energie te komen.

Locaties en voorwaarden

In het uitnodigingskader dat nu is opgesteld staat omschreven op welke locaties en onder welke voorwaarden zonneparken in het buitengebied mogen komen. Daarbij wordt rekening gehouden met onder meer natuur en landschappelijke waarden.

Gefaseerd

De gemeente Woensdrecht heeft berekend dat er ongeveer 230 hectare aan zonneparken nodig is om alleen nog energie te gebruiken uit hernieuwbare bronnen. De gemeente gaat dat gefaseerd aanpakken. In het uitnodigingskader is in eerste instantie ruimte voor maximaal 50 hectare aan zonneparken. Na 4 jaar wordt het uitnodigingskader tegen het licht gehouden.

Het ‘Uitnodigingskader zonneparken’ moet nog wel worden goedgekeurd door de gemeenteraad.