Hoogerheide

Woensdrecht wil leerachterstand wegens coronacrisis voorkomen

Maarten Elst Maarten Elst

De gemeente Woensdrecht zet alles op alles om de leerachterstand ten tijde van de coronacrisis zoveel mogelijk te beperken. Zo biedt To-Taalhuis huiswerkhulp aan kinderen van wie de ouders niet met het huiswerk kunnen helpen. Via de Brede Welzijnsinstelling kunnen scholieren die geen beschikking hebben tot digitale middelen zoals een iPad of tablet deze tijdelijk lenen.

Zo wil de gemeente Woensdrecht iedereen door deze moeilijke tijd helpen. “Het To-Taalhuis werkt vraaggericht en biedt met de vele vrijwilligers maatwerk aan om de kwetsbare kinderen in deze situatie zoveel mogelijk bij te staan”, aldus Van der Beek. 

“We wilden er een actiever aanbod maken voor alle ouders in de gemeente Woensdrecht die het lastig vinden om met hun kinderen huiswerk te maken. Of die bijvoorbeeld net naar Nederland zijn gekomen. Ga er dan maar aanstaan met een Nederlandstalig schoolpakketje”, vertelt Monique Swaegemakers van het To-Taalhuis in Hoogerheide. 

Kinderen die geen iPad of laptop tot hun beschikking hebben, kunnen deze tijdelijk lenen bij de Brede Welzijnsinstelling (BWI) in de Kromstraat in Hoogerheide. “We kregen signalen dat zij deze digitale middelen niet tot hun beschikking hadden. Daarvoor roepen we ook bedrijven op om devices tijdelijk beschikbaar te stellen. Hier hebben we al veel positieve reacties op gekregen. Ons doel is dat geen enkel kind achterstand oploopt omdat het niet de gelijke kansen heeft gekregen.”