Hoogerheide

Woensdrecht wil meer geld voor groenbeheer en herstel van de kerktoren

Woensdrecht maakt korte metten met woekerend onkruid: er komt twee ton extra voor groenbeheer in de zomermaanden. (Foto: Pixabay)

Han Verbeem

Woensdrecht maakt in de begroting  van volgend jaar extra geld vrij voor groenonderhoud en het herstel van de kerktoren in de dorpskern van Woensdrecht. Een meerderheid van de raad steunt de plannen. De raadspartijen stellen voor groenbeheer de komende twee jaar telkens een ton extra beschikbaar. Voor het herstel van de toren is opnieuw 150.000 euro vrijgemaakt, die de raad in 2017 al had gereserveerd maar in 2020 per abuis uit de begroting is verdwenen.

De raad heeft donderdag de begroting vastgesteld, zij het met enkele wijzigingen, waarbij de lasten voor de inwoners in 2020 beperkt stijgen: zo gaat de onroerendzaakbelasting (ozb) met twee procent omhoog, het formele inflatiepercentage dat de gemeente hanteert. “Voor Woensdrecht komt dat neer op zo’n 100.000 euro”, zegt wethouder Henk Kielman. De uiteindelijke begroting voor 2022 voorziet in een voordeel van 1,2 miljoen aan het eind van het jaar; de ‘winstverwachting’ voor 2023 is ruim een ton; voor 2024 is het verwachte eindresultaat ruim 45o.000 euro en een dikke 760.000 euro in 2025. Daarmee schrijft Woensdrecht stevige zwarte cijfers en behoren de rode jaarresultaten nu écht tot het verleden.

Visitekaartje

De fracties van ABZ, CDA, VVD en AKT willen meer geld voor het openbaar groen in de gemeente. De afgelopen jaren zou in de zomermaanden het onderhoud achter zijn gebleven. “De buitenruimte is het visitekaartje van onze gemeente”, stellen de vier partijen en ze dienden gezamenlijk een voorstel in tijdens de begrotingsraad. Om het onderhoud op peil te brengen zijn extra machines en inzet van medewerkers nodig. De initiatiefnemers willen de in totaal 200.000 euro halen uit het te verwachten begrotingsoverschot. Daarmee neemt de gemeenteraad genoegen met een iets magerder jaarresultaat. Wel krijgt wethouder Van Agtmaal de opdracht om nog vóór de komende zomer een voorstel te maken voor een beter groenbeheer. Want ook ná 2023 moet het onderhoudsniveau gehaald worden, vinden de partijen. D66 en PvdA stemmen tégen, omdat er waarschijnlijk chemische bestrijdingsmiddelen worden ingezet.

Kerktoren

Unaniem dient de raad een voorstel in om het geld voor herstel van de Woensdrechtse kerktoren opnieuw in de begroting op te nemen. Want nog steeds heeft de Woensdrechtse politiek het belangrijk dat de historische toren én het uurwerk in oude glorie worden hersteld. Inmiddels heeft bouwbedrijf De Nijs-Soffers het kerkgebouw inclusief toren overgenomen van het bisdom. Daarbij verwacht de raad dat de nieuwe eigenaar aanspraak zal maken op de 150.000 euro voor het herstel. In de kerk zelf zijn appartementen voorzien.

Liever in het donker

Ook andere voorstellen liggen bij de begrotingsbehandeling op tafel. Een motie van D66 om ‘s avonds de straatverlichting wat te minderen, die eveneens in stemming wordt gebracht, valt niet bij de gehele raad in goede aarde. Robbert-Jan Willeboordse (VVD) en Ruud Gaarkeuken (PvdA) vragen zich af of de inwoners ‘s avonds nog wel veilig over straat kunnen. Maar D66-voorman Thierry de Heer vindt het tegengaan van lichthinder -met de lichten van het Antwerps havengebied aan de horizon- belangrijker. “D66 doet het liever in het donker”, merkte hij schertsend op. De motie heeft het niet gehaald, evenals de D66-voorstellen voor minder restafval en voor een inwonersfeestje naar aanleiding van het 25-jarig bestaan van de gemeente in 2022. Eveneens weggestemd zijn twee amendementen van de PvdA: één over een gemeentelijke hulpgids met armoederegelingen en één over de aanpak van laaggeletterdheid en eenzaamheid.