Hoogerheide

Woensdrecht wil omgevingsvergunning voor vier zonneparken

Zo zou het er in Wouw uit kunnen komen zien, mocht het zonnepark er wel komen | Foto: Shutterstock

Bianca van Vugt Bianca van Vugt

De gemeente Woensdrecht wil een omgevingsvergunning afgeven voor vier zonneparken. Er zijn nu voorlopige omgevingsvergunningen afgegeven. Deze liggen ter inzage en belanghebbenden kunnen nog tot het eind van het jaar bezwaar maken. De vier bedrijven die de zonneparken willen aanleggen, zijn Eneco, LC Energy, Zon XP en Shell.

Door: Bianca van Vugt

De gemeente Woensdrecht heeft voorlopige omgevingsvergunningen afgegeven voor de bouw van vier zonneparken. Voordat de omgevingsvergunningen definitief worden, liggen ze nog tot het eind van het jaar ter inzage. Belanghebbenden kunnen tot die tijd bezwaar maken tegen de plannen van Eneco, LC Energy, Zon XP en Shell.

Samenwerken met lokale natuurorganisaties

De zonneparken zijn een belangrijke stap voor de gemeente Woensdrecht. De gemeente wil in 2035 energieneutraal zijn. Met alleen zonnepanelen op daken en de bouw van windmolens redt ze dat niet. De aanleg van zonneparken is nodig om genoeg duurzame energie te maken.

De gemeente heeft vier plekken aangewezen waar zonneparken gebouwd kunnen worden. Eneco wil aan de slag met Zonnepark Kabeljauwbeek, op de grens met België ingeklemd tussen de A4 en het Schelde-Rijnkanaal. Daar wordt het zonnepark gecombineerd met het windpark dat al wordt gebouwd. LC Energy bouwt Zonnepark Agger, ten Westen van Woensdrecht naast een ecologische verbindingszone. Het bedrijf wil samen met lokale natuurorganisaties de natuur in het gebied verbeteren.

Patrijzenstroken en bijenkasten

Zonnepark van der Duijnspolder is van Zon XP en ligt op de grens met Zeeland, langs de Van der Duijnspolderweg. Het noordelijke deel wordt natuurakker, met natuurvriendelijke oevers en kruidenrijke akkerranden. Vlakbij, net daarboven, gaat Shell aan de slag met Zonnepark Markiezaat. Dit gebied is omringd door de A4, dijken en bomenrijen. Dit zonnepark wordt groot genoeg om zo’n 10 tot 12-duizend huishoudens van stroom te voorzien.

Alle vier de bedrijven zijn van plan om van de zonneparken ook natuurgebieden te maken. Er is aandacht voor planten en dieren die in het gebied thuishoren. Bijvoorbeeld door de aanleg van bloemendijken, patrijzenstroken en bijenkasten en door het inzaaien van bedreigde lokale plantensoorten.

Meer informatie op gemeentelijke pagina’s

Op deze webpagina van de gemeente Woensdrecht vind je meer informatie over de zonneparken. Als je meer wilt lezen over de omgevingsvergunningen of bezwaar wilt maken, kun je hier terecht. De vergunningen liggen nog tot het eind van het jaar ter inzage. Daarna worden de voorlopige omgevingsvergunningen definitief. De vier bedrijven denken dat de zonneparken in 2022 klaar kunnen zijn.

Lees ook: Woensdrecht stelt ‘Uitnodigingskader zonneparken’ vast