Hoogerheide

Woensdrechts jongste raadsleden praten met jeugd over coronacrisis

Bianca van Vugt Bianca van Vugt

De drie jongste gemeenteraadsleden van Woensdrecht zijn met jongeren gaan praten over hun leven tijdens de coronacrisis. De gemeenteraad wil weten wat de coronamaatregelen voor de jongeren betekent en hoe ze er mee omgaan. Het rijk wil in totaal 58,5 miljoen euro uitgeven om jongeren te steunen en de gemeente Woensdrecht onderzoekt hoe ze haar deel het beste kan gebruiken.

Door: Bianca van Vugt

De gemeente Woensdrecht wil weten hoe de jeugd omgaat met de coronacrisis en wat de gemeente kan doen om hen te helpen. Daarom zijn enkele raadsleden gaan praten met jongeren over hun leven in coronatijd. Er zijn gesprekken geweest met 15 jongeren tussen de 12 en 25 jaar oud. Dat was op een speciale bijeenkomst van de gemeenteraad op 8 december.

Liever horen wat er wél kan

De gemeenteraad had haar 3 jongste leden naar voren geschoven voor de gesprekken: Jeroen van der Ha van D66, Laura de Waal van ABZ en Robbert-Jan Willeboordse van de VVD. Ook de jongerenwerker en de jeugdwijkagent waren bij de gesprekken aanwezig. Volgens de raadsleden bleek uit de gesprekken dat jongeren hard worden geraakt door de crisis, maar dat er vooral ook begrip is voor de maatregelen. “Wel zouden we graag eens horen wat er wél kan in plaats wat er niet kan”, zei één van de jongeren.

De Woensdrechtse raad wil weten wat de gemeente er aan kan doen om de jeugd te helpen. “De impact van de coronacrisis op jongeren is in verhouding tot andere groepen groot. Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat zij zich vaker eenzaam voelen en vaker slecht in hun vel zitten als gevolg van de crisis,” legt D66’er Van der Ha uit. “Als gemeenteraad willen wij weten hoe dat zit en welke rol de gemeente kan spelen.”

Rijk trekt geld uit voor jongeren in coronacrisis

Wat de gemeenteraadsleden gemerkt hebben, is dat het voor sommige jongeren extra lastig is. Bijvoorbeeld voor jongeren die hun eerste jaar in het vervolgonderwijs vooral thuis hebben moeten volgen. Zo’n eerste jaar is juist een jaar van nieuwe contacten leggen en dat was nu veel moeilijker. Social media helpt bij het onderhouden van contacten, maar kan ook weer te veel afleiden als je thuis met school bezig hoort te zijn.

De gemeente Woensdrecht wil contact blijven houden met de jeugd. Er komt hiervoor geld vanuit het rijk, want er wordt in totaal 58,5 miljoen euro uitgetrokken voor ondersteuning van jongeren in coronatijd. Het geld is bedoeld voor gesprekken met jongeren, het organiseren van activiteiten voor de jeugd, voor jongerenwerk en om extra aandacht te geven aan de mentale kracht van jongeren. Burgemeester Steven Adriaansen: “Wij blijven de komende tijd in gesprek met jongeren om te kijken hoe we dit geld in kunnen zetten om de pijn bij jongeren te verlichten.”