Hoogerheide

Woensdrechtse raad akkoord met tien procent ozb-stijging

Illustratie: Pixabay

Han Verbeem Han Verbeem

De Woensdrechtse gemeenteraad is donderdag unaniem akkoord gegaan met de begroting voor 2021 en daaropvolgende jaren, waarmee de inwoners kunnen rekenen op een ozb-stijging (onroerend zaakbelasting) van tien procent. Ook de afvalheffing gaat met 25 euro per huishouden omhoog, voor rioolonderhoud betalen Woensdrechtenaren volgend jaar 7 euro meer. Wethouder Henk Kielman is tevreden maar D66-voorman Thierry de Heer vindt het een té forse lastenstijging in deze tijd van corona.

Door: Han Verbeem

De raadspartijen in Woensdrecht kiezen liever voor een korte pijn, met een lastenverzwaring in één keer, dan een trapsgewijze verhoging gedurende de komende jaren. Daarmee gaat de gemeente een jaar tegemoet met een beoogd begrotingsoverschot van bijna één mijoen euro en een gunstig meerjarenperspectief. “We willen dat niemand buiten de boot valt”, sprak Ad Pijnen (CDA) tijdens de begrotingsbehandeling. Toch deed de uitzonderlijk forse stijging bij menig raadslid de wenkbrouwen fronsen. Het is voor het eerst sinds 13 jaar dat Woensdrecht de lokale lasten laat stijgen bóven de inflatie dit zou bovendien in strijd zijn met de verkiezingsbeloften van diverse partijen.

Rekensom

“Wij hebben al mensen gesproken die 200 euro per jaar meer moeten betalen”, aldus Ludo Bolders van AKT. Wethouder Kielman maakte vervolgens een snelle rekensom: 25 euro extra voor de afvalstoffen plus zeven euro voor rioollasten, dat maakt 32 euro. Dan blijft nog een bedrag van 168 over voor de ozb-stijging. “Dat komt overeen met een woning van 1,7 miljoen euro.” Daarmee kreeg Kielman de lachers op zijn hand. “Tja, en wie zo’n huis bezit kan die 200 euro vast ook wel opbrengen”, merkte hij droogjes op.

Teveelgevraagd

Oppositiepartij D66 vindt echter de lastenstijging teveelgevraagd voor de inwoners van Woensdrecht. “Juist in coronatijd moet je de inwoners ontzien en niet afstraffen met extra belastingen.” Daarom wilde hij een amendement indienen om de ozb-stijging af te vlakken met vijf procent. Dat zou financieel geconpenseerd kunnen worden door de bestuurlijke reorganisatie van de gemeente versneld door te voeren. Maar voor dit voorstel kon D66-fractievoorman Thierry de Heer geen medestanders vinden in de raad en uiteindelijk moest hij van zijn compromisvoorstel afzien. De Heer ging morrend akkoord met de begroting en hield het bij een stemverklaring.

Moties

Ook lag een viertal moties op tafel. Het voorstel van D66 om alsnog coronacompensatie toe te kennen aan scouting- en jeugdverenigingen is door de coalitie weggestemd. De PvdA hield een pleidoooi om meer werk te maken van de duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties, maar bleek daarin alleen te staan. Wél succesvol was de oproep van coalitiepartijen CDA, VVD en ABZ om buiten de bebouwde kom groepshuisvesting te realiseren voor seizoenarbeiders – vergelijkbaar met Stella Maris in Steenbergen. Met deze motie kan wethouder Hans de Waal tegemoet komen aan de wensen van projectontwikkelaar De Nijs-Soffers, die van plan is om dergelijke woonvoorzieningen te bouwen. Een vierde motie kwam van ABZ, CDA en AKT en roept het college op in gesprek te gaan met Grenspark over problemen rondom mountainbike-routes. Wethouder Jeffrey van Agtmaal heeft toegezegd dit mee te nemen bij het eerstkomende overleg met het Grensparkbestuur, aanstaande dinsdag.