Wouw

Wordt voormalig wegrestaurant ‘t Anker een migrantenverblijf?

Kitty Joachems Kitty Joachems

Al een tijd doen geruchten de ronde dat er een arbeidsmigrantenverblijf komt op de plaats waar tot deze zomer wegrestaurant ‘t Anker stond. Het bestemmingsplan van het voormalige restaurant staat dit ook toe. De gemeente wil de geruchten niet bevestigen. Volgens hen is nog niet bekend wat er gaat gebeuren met het vrijgekomen perceel.

Afgelopen zomer werd het iconische wegrestaurant aan de Wouwbaan tussen Roosendaal en Wouw gesloopt. Dat was voor VLP-raadsleden Eric de Regt en Wilbert Brouwers in september aanleiding voor vragen aan het college. Wat zegt het bestemmingsplan over dit perceel. Kloppen de geruchten dat hier een migrantenverblijf komt? En zijn of worden omwonenden geraadpleegd bij de herbestemming van deze locatie?

Past binnen het bestemmingsplan

Kort voordat de gemeenteraad op 26 november het arbeidsmigrantenbeleid vaststelt komt het college met antwoorden aan De Regt en Brouwers. Uit de beantwoording blijkt dat het perceel een horeca-bestemming heeft. Dat betekent dat er op de begane grond een horecavoorziening mag komen. Het college geeft in de antwoorden aan niet op de hoogte te zijn van de geruchten over de komst van een arbeidsmigrantenverblijf. Volgens hen past een dergelijk verblijf wel binnen de regels van het huidige bestemmingsplan.

Invulling nog onduidelijk

Tot op heden zijn er volgens het college geen aanvragen ingediend. Het college weet dus ook nog niet hoe het perceel in de toekomst wordt ingevuld. Wel is met de eigenaar van de gronden in kaart gebracht wat, binnen het geldende bestemmingsplan, de (on)mogelijkheden zijn.

Verbazing

Het antwoord op de vraag of omwonenden geraadpleegd zijn of worden bij de herbestemming zorgt voor verbazing bij De Regt en Brouwers. “Volgens het college is het betrekken van de omwonenden bij de nieuwe bestemming, anders dan via zienswijze of inspraakreactie, niet aan de orde. Dit is opmerkelijk, omdat de gemeenteraad juist nu werkt aan methodieken om de inwoners beter, meer en vooraf te betrekken bij de besluitvorming over zaken die hen raken”, aldus De Regt.