Zevenbergen

Zevenbergen krijgt er 1000 nieuwe woningen bij door plan Zevenbergen Oost

Anne van Egeraat Anne van Egeraat

De gemeente Moerdijk wil de komende jaren 2700 nieuwe woningen bouwen. Een groot deel van die woningen komt in Zevenbergen te staan. Maar niet alleen voor de bouw van huizen gaat Zevenbergen op de schop: ook de infrastructuur en het stationsgebied zullen aangepakt gaan worden.

In maar liefst tien fases/projecten gaan alle werkzaamheden plaatsvinden. “Hierbij is het onze ambitie om de duizend woningen gerealiseerd te hebben in 2032”, vertelt wethouder Danny Dingemans. “Maar, we hebben hierbij geen haast. Als het wat langer duurt, dan wat langer.” Er komen verschillende soorten woningen. Zo’n 30 procent zal sociale huur zijn, 25 procent goedkope en middeldure koopwoningen, 35 procent dure koopwoningen en 10 procent valt onder de categorie middenhuur.

Drie projecten

De eerste drie projecten zijn al zodanig ver ontwikkeld dat de eerste stappen gezet kunnen gaan worden. “Dat gaat om het woningbouwproject Markvelden Noord, waar 450 woningen komen. En de infraprojecten Verlengde Zuidrand en de Zuidrandtunnel.” De Verlengde Zuidrand vormt straks de verbinding van de weg Zuidrand naar de Oostrand (N389)  in Zevenbergen. En hiervoor is een tunnel onder het spoor nodig: de Zuidrandtunnel. Dat is een tunnel vanuit Bosselaar Zuid naar Zevenbergen Oost.

De Zuidrandtunnel | Foto: Gemeente Moerdijk.

Er komen dus 450 woningen bij op Markvelden Noord. Deze wijk zal bestaan uit autoluwe buurten. “Dat houdt in dat de auto’s aan de achterkant van de woning geparkeerd kunnen worden, aan de voorkant van de woning is veel groen en ruimte voor spelen, waterberging en ontmoeting. Ook komt er een medisch centrum”, vervolgt de wethouder. De werkzaamheden voor zwel Markvelden Noord als de Verlengde Zuidrand en de Zuidrandtunnel starten waarschijnlijk in 2024.

De kosten

De andere gebieden waar gebouwd of verbouwd gaat worden zijn: Markzoom, Markvelden Zuid, De Hil, Zwanenveld, Rotonde Oostrand, het stationsgebied en er komt een tunnel bij het station. “We hebben voor de locatie Zevenbergen Oost gekozen omdat het tegenover het station ligt. Hierdoor blijven de woningen in verbinding met Zevenbergen.” Door deze centrale ligging komen er geen basisscholen of winkels in het gebied.

De gebieden die onderdeel uitmaken van Zevenbergen Oost | Foto: Gemeente Moerdijk.

Het realiseren van alle woningen en overige werkzaamheden kost geld. “En een deel van dit geld wordt betaald uit de opbrengsten van de woningbouwontwikkeling of andere partijen.” Denk bij de aanleg van de tunnel onder het spoor bijvoorbeeld aan partijen als ProRail. “Het aanvullende bedrag van 28,5 miljoen euro vraagt het college aan de gemeenteraad om beschikbaar te stellen.”

Overige woningbouw

Ook in de andere kernen binnen de gemeente wordt gebouwd, of gaat er gebouwd worden. Denk hierbij aan projecten als Het Bolwerk en Westschans in Klundert, Waterwijk in Fijnaart, Waterfront in Moerdijk, de nieuwbouwwijk Willemstad Oost in Willemstad en de Sporenbergstraat in Zevenbergschenhoek. Veel van deze projecten bevinden zich al in de voorbereidingsfase, of zijn al bijna afgerond. Ook zijn er plannen in voorbereiding voor de komende tien jaar op acht verschillende locaties in Helwijk, Noordschans, Standdaarbuiten en Langeweg.

De plannen voor Markvelden Noord | Foto: Gemeente Moerdijk.